Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27838
Title: Екотоксикологічний статус і прогнозування стану урбанізованої гідроекоситеми (на прикладі водосховище "Тернопільський став")
Other Titles: Екотоксикологічний статус і прогнозування стану урбанізованої гідроекоситеми (на прикладі водосховище "Тернопільський став")
Authors: Грубінко, В.В.
Гуменюк, Г.Б.
Хоменчук, В.О.
Гарматій, Н.М.
Войтюк, В.Б.
Барна, М.М.
Bibliographic description (Ukraine): В.В.Грубінко,Г.Б.Гуменюк, В.О.Хоменчук, Н.М.Гарматій,В.Б. Войтюк, М.М.Барна/Екотоксикологічний статус і прогнозування стану урбанізованої гідроекоситеми (на прикладі водосховище "Тернопільський став").РВВ ДНУ,проп.Гагаріна,72,м.Дніпро,49010 ПП"ліра ЛТД С.202-212.
Conference/Event: РВВ ДНУ,проп.Гагаріна,72,м.Дніпро,49010 ПП"ліра ЛТД
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: РВВ ДНУ,проп.Гагаріна,72,м.Дніпро,49010 ПП"ліра ЛТД", вул.Наукова,5.
Country (code): UA
Place of the edition/event: РВВ ДНУ,проп.Гагаріна,72,м.Дніпро,49010 ПП"ліра ЛТД", вул.Наукова,5.
Keywords: екотоксилогічний статус; прогнозування стану урбанізованої гілроекосистеми; прогнозування; ланцюги Маркова
Page range: С.202-212
Abstract: У результаті комплексного гідроекологічного дослідження водосховища «Тернопільський став» шляхом порівняння отриманих показників з екологічними нормативами та стандартами якості навколишнього середовища оцінено екологічну небезпеку вмісту окремих речовин та екотоксикологічну ситуацію в цілому. Виявлено високі концентрації НСO3- і, критичним фактором у водоймі є накопичення аміаку у значних концентраціях, а також значне перевищення допустимих рівнів для йонів натрію, встановлено поліметалічне забруднення мулу з високою і біологічно небезпечною, крім заліза, часткою рухомих форм металів та переважанням допустимих рівнів у окремих місцях у десятки разів проти норми, відміче Received 16.05.2018; Received in revised form 26.06.2018; Accepted 20.08.2018 V.V.Grubinko,H.B.Humeniuk,V.O.Khomenchuk, N.M.Garmatiy,V.B.Voytiuk,M.M.Barna. Journ.Geol.Geograph.Geoecology,27(2),202-212 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 203 но високий рівень вмісту рухомих форм металів, які встановлено у точках з значним замуленням. Інструментарієм економіко-математичного моделювання та статистичних методів на основі кореляційно-регресійного аналізу з використанням сучасних інформаційних систем типуMatlab досліджено міру впливу вмісту амонію на кислотність води – показник кореляції є досить вагомий та становить 0,86.
Description: Проведене дослідження дозволить прогнозувати кислотність води через вміст амонію. Розрахований коефіцієнт еластичності свідчить, що при збільшенні амонію на 10% значення рН води буде змінюватись на 8%. Для дослідження екологічної ситуації на найближчу перспективу, а саме вмісту металів у донних відкладах, здійснено прогноз ситуації по вмісту металів на найближчі два сезонні періоди згідно теорії ланцюгів Маркова. Дана теорія дозволяє здійснювати прогнози чинника, враховуючи можливість випадкових впливів на середовище, та досліджується найбільша ймовірність перебування чинника в певному числовому параметрі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27838
ISSN: ISSN 2617-2119
Copyright owner: В.В.Грубінко,Г.Б.Гуменюк, В.О.Хоменчук, Н.М.Гарматій,В.Б. Войтюк, М.М.Барна
Content type: Article
Appears in Collections:Додатки щодо „Галицького економічного вісника“

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document_геологія_2018р..pdf14,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.