Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27834
Title: ВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Other Titles: ВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Герасимів, Іван
Affiliation: ТНТУ ім.І.Пулюя, кафедра економічеої кібернетики .посада - доцент
Bibliographic description (Ukraine): Гарасимів І./Гарматій Н.М.ВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ /ІХ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція Форум молодих економістівкібернетиків ―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 30 жовтня 2018 р., м.Львів С.26-28
Conference/Event: Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Date of entry: 25-Feb-2019
Publisher: Львівський національний університет імені І.Франка
Country (code): UA
UDC: УДК 330
Keywords: Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) -50 місце з 127 позицій;  Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg
Abstract: Потреба в інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли раніше. Оскільки на сьогоднішній час, тільки інновації здатні відновити економіку країни після світової фінансової кризи. А також це пов’язано із зміною способів функціонування економіки і суспільства внаслідок сучасних технологічних трансформацій, особливо у сфері ІКТ (Інформаційнокомунікаційні технології) – впровадженні технологій штучного інтелекту
Description: Використавши дані з Статистичного щорічника України: динаміку індексу виробництва в Україні, загальну суму витрат на інновації та кошти державного бюджету виділені на інновації ми провели дослідження на основі кореляційного аналізу. [3] Рівняння регресії для загальної сума витрат на інновації та індексом виробництва має вигляд : y = 0,0008x + 85,616. Для коштів державного явного бюджету та індексу виробництва, рівняння регресії матиме вигляд : y = -0,0424x + 103,12. Провівши розрахунки ми визначили що коефіцієнт еластичності між загальною сумою витрат на інновації та індексом виробництва в Україні становить 0,108906241, що свідчить про слабкий вплив коштів державного бюджету на динаміку індексу виробництва. Це вказує на потребу підсилити виділення обсягу державних коштів в інноваційні галузі виробництва національної економіки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27834
Copyright owner: Гарматій Н.М.,Герасимів І.
References (Ukraine): 1. М.В. Поплавський «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» 2. АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА «Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році» 3. Державна служба статистики України.-2018.- Режим доступу до ресурсу: http//www.ukrstat.gow.ua
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezy_2018.pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.