Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГарматій, Наталія Михайлівна-
dc.contributor.authorГерасимів, Іван-
dc.date.accessioned2019-02-25T16:44:00Z-
dc.date.available2019-02-25T16:44:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.date.submitted2018-
dc.identifier.citationГарасимів І./Гарматій Н.М.ВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ /ІХ Міжнародна науково-методична інтернет-конференція Форум молодих економістівкібернетиків ―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 30 жовтня 2018 р., м.Львів С.26-28uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27834-
dc.descriptionВикориставши дані з Статистичного щорічника України: динаміку індексу виробництва в Україні, загальну суму витрат на інновації та кошти державного бюджету виділені на інновації ми провели дослідження на основі кореляційного аналізу. [3] Рівняння регресії для загальної сума витрат на інновації та індексом виробництва має вигляд : y = 0,0008x + 85,616. Для коштів державного явного бюджету та індексу виробництва, рівняння регресії матиме вигляд : y = -0,0424x + 103,12. Провівши розрахунки ми визначили що коефіцієнт еластичності між загальною сумою витрат на інновації та індексом виробництва в Україні становить 0,108906241, що свідчить про слабкий вплив коштів державного бюджету на динаміку індексу виробництва. Це вказує на потребу підсилити виділення обсягу державних коштів в інноваційні галузі виробництва національної економікиuk_UA
dc.description.abstractПотреба в інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли раніше. Оскільки на сьогоднішній час, тільки інновації здатні відновити економіку країни після світової фінансової кризи. А також це пов’язано із зміною способів функціонування економіки і суспільства внаслідок сучасних технологічних трансформацій, особливо у сфері ІКТ (Інформаційнокомунікаційні технології) – впровадженні технологій штучного інтелектуuk_UA
dc.publisherЛьвівський національний університет імені І.Франкаuk_UA
dc.subjectГлобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) -50 місце з 127 позицій;  Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberguk_UA
dc.titleВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІuk_UA
dc.title.alternativeВПЛИВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІuk_UA
dc.rights.holderГарматій Н.М.,Герасимів І.uk_UA
dc.subject.udcУДК 330uk_UA
dc.relation.references1. М.В. Поплавський «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» 2. АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА «Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році» 3. Державна служба статистики України.-2018.- Режим доступу до ресурсу: http//www.ukrstat.gow.uauk_UA
dc.contributor.affiliationТНТУ ім.І.Пулюя, кафедра економічеої кібернетики .посада - доцентuk_UA
dc.citation.conferenceМатеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018-
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tezy_2018.pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.