Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27532
Title: Проект багатоповерхової житлової будівлі з аналізом її теплотехнічних показників згідно норм проектування
Other Titles: Project of multi-storey residential building with analysis of its thermal properties according to civil design code
Authors: Держерука, Роман Євгенович
Bibliographic description (Ukraine): Держерука Р. Є. Проект багатоповерхової житлової будівлі з аналізом її теплотехнічних показників згідно норм проектування : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/Р. Є. Держерука. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 5 с.
Bibliographic description (International): Derzheruka R.Ye. Project of multi-storey residential building with analysis of its thermal properties according to civil design code. Diploma work for obtaining a master's educational degree in specialty 192 “Building and civil engineering”. Ternopil National Technical University named after Ivan Pul’uj, Ternopil, 2018.
Issue Date: Feb-2019
Country (code): UA
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
енергоефективність
теплоізоляційні матеріали
рентабельність
Abstract: Держерука Р.Є. Проект багатоповерхової житлової будівлі з аналізом її теплотехнічних показників згідно норм проектування. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018 р.
Description: У дипломній роботі виконано проект 17-поверхового житлового будинку в м. Чернігів. Виконано теплотехнічний розрахунок із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27532
References (Ukraine): 1.Гибайло В.О., Кошеватий Р.Ю., Куделевич О.В., Держерука Р.Є., Підгурський І.М. Використання сучасних програмних комплексів для розрахунку фундаментів будівель і споруд /Держерука Р.Є.// Збірник тез доповідей на VII Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 28 – 29 листопада 2018 р., 21с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Держерука.pdf265,13 kBAdobe PDFView/Open
Автореферат-Держерука.djvu40,98 kBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools