Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27376
Title: Конспект з фізики для студентів скороченої форми навчання. Основи механіки. Молекулярна фізика та термодинаміка
Authors: Крамар, Олександр Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Посібник містить довідкові матеріали конспективного характеру з фізики, які будуть корисними для студентів технічних спеціальностей при підготовці до лекційних, практичних та лабораторних занять. Призначений для студентів технічних коледжів напряму 274 "Автомобільний транспорт", що здобувають освітній рівень "бакалавр" за скороченою формою навчання.
Issue Date: Dec-2018
Date of entry: 29-Jan-2019
Publisher: Центр оперативної поліграфії, Тернопіль
Country (code): UA
Keywords: фізика
механіка
молекулярна фізика
термодинаміка
Abstract: Метою даного посібника є надання допомоги студентам технічних коледжів напрямку підготовки напряму 274 "Автомобільний транспорт", що здобувають освітній рівень "бакалавр" за скороченою формою навчання, стосовно належної організації самостійної роботи над теоретичним матеріалом лекційного курсу, над методичними підходами до розв’язування фізичних задач та правильної підготовки до виконання лабораторних навчальних експериментів.
Content: ВСТУП ………………………..………………………………………………………… 4 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КУРСОМ ………………… 6 2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІЗИКА” ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ………………..……………………………………………………… 6 3 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………… 10 4 ЗМІСТ КУРСУ ……………………………………………………………………… 11 4.1 Вибрані лекції ……………………………………………………………… 11 4.1.1 Основи кінематики матеріальної точки………………………………… 12 4.1.2 Основи динаміки поступального руху………………………………… 15 4.1.3 Сили в механіці…………………………………………………………… 17 4.1.4 Енергія та робота. Закон збереження енергії в механіці……………… 24 4.1.5 Динаміка обертального руху тіл………………………………………… 27 4.1.6 Механічні коливання та хвилі…………………………………………… 31 4.1.7 Основи молекулярної фізики…………………………………………… 39 4.1.8 Основи термодинаміки………………………………………………… 45 4.2 Лабораторні роботи……………………………………………………… 50 4.2.1 Підготовка до лабораторної роботи, її виконання та форма звітності… 50 4.2.2 Зразок звіту ……………………………………………………………..… 51 4.2.3 Інструкції до базових лабораторних робіт курсу……………………… 54 4.3 Розв’язування задач. Загальні зауваження ……………………….…..… 73 4.3.1 Семестрове завдання з курсу загальної фізики………………………… 73 4.3.2 Типові задачі на модульний контроль та приклади їх розв’язування … 74 5 МЕТОДИКА РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМ ДИСТАНЦІЙНИМ КУРСОМ….…… 104 6 МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ……….……..…… 105 6.1 Питання на модульний контроль………………………………………..… 106 6.2 Зразки модульних тестів……………………..………………………..…… 108 6.3 Заліковий контроль ……………..………………………….…………….… 128
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27376
Copyright owner: Крамар О.І., ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018 р.
Content type: Preprint
Appears in Collections:Методичні матеріали з курсу фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metod_AT_preprint.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools