Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27331
Назва: Дослідження ефективності і якості виготовлення циліндричних деталей із полімер-композитних матеріалів з використанням оснащення самоналагоджувального типу
Інші назви: Investigation of efficiency and quality of cylindrical parts manufacture from polymer-composite materials using self-regulated equipment
Автори: Гнатів, Андрій Олегович
Hnativ, Andriiy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гнатів А.О. Дослідження ефективності і якості виготовлення циліндричних деталей із полімер-композитних матеріалів з використанням оснащення самоналагоджувального типу : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ А.О. Гнатів . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description: Hnativ A.O. Investigation of efficiency and quality of cylindrical parts manufacture from polymer-composite materials using self-regulated equipment : the author's abstract of master's thesis by specialty 133 - Industrial machinery engineering / A.O. Hnativ . – Ternopil: TNTU, 2018. — 7 p.
Дата публікації: 27-гру-2018
Дата подання: 27-гру-2018
Видавництво: ТНТУ ім. І. Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
Науковий керівник: Ярема, Ігор Теодорович
Члени комітету: Бадищук, Василь Ігорович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
процес механічної обробки
полімер-композитні матеріали
кінематичні схеми різання
machining process
polymer-composite materials
kinematic models of cutting
Industrial machinery engineering
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі здійснено огляд та аналіз попередньо виконаних наукових досліджень процесу механічної обробки виробів із полімер композитних матеріалів (ПКМ). Запропоновано способи інтеграції кінематичних схем різання для обробки циліндричних деталей із ПКМ. Запропоновано способи підвищення якості механічної обробки циліндричних деталей із ПКМ на токарних верстатах. Проведено математичне моделювання процесу обробки циліндричних деталей із полімер-композитних матеріалів. Запропоновано процес механічної обробки циліндричних деталей із ПКМ різанням, який реалізується оснащенням створеним на основі інтегрованих кінематичних схем різання. Розроблено оснащення для обробки циліндричних деталей із ПКМ на токарних верстатах.
In the thesis the review and analysis of pre-performed scientific researches of the process of mechanical processing of products from polymer composite materials (PCM) was carried out. Methods of integration of kinematic cutting schemes for processing cylindrical parts with PCM are offered. Methods of improving the quality of mechanical processing of cylindrical parts with PCM on lathes are offered. The mathematical modeling of the processing of cylindrical parts from polymer-composite materials was carried out. The process of mechanical processing of cylindrical parts with PCM cutting is realized, which is realized by the equipment created on the basis of integrated kinematic cutting schemes. The equipment for processing cylindrical parts with PCM on lathes was developed.
Опис: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 27 грудня 2018 р. о 13.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №10 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 101
Зміст: Вступ, Аналіз завдання, Оптимізація схем формоутворення, Оптимізація компонувальної схеми проектованого верстата, Технологічна частина, Проектування конструкції верстатного обладнання, Конструювання та розрахунок окремих вузлів верстата, Науково-дослідна частина, Організаційно економічна частина, Спеціальна частина САПР, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки, Перелік посилань.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27331
Власник авторського права: © Гнатів А.О., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Гнатів А.О. Відновлення роботи кульових кранів Ду-50 «BITTER» виробництва Німеччини / Ярема І.Т., Кашуба Н.П. Гнатів А.О. Матеріали VIІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 28-29 листопада 2018 р.), 2018.- Т.3. с. 261.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
4. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72.
5. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59
6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с.
8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с.
10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67
11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43
12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с.
13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гнатів 2.pdf3,46 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора