Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27326
Назва: Дослідження обробки плоских поверхонь фрезами із адаптацією до ударного процесу
Інші назви: Surface treatment of flat surfaces machined with milling cutters with adaptation to impact process
Автори: Самчук, Роман Леонідович
Samchuk, Roman
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Самчук Р.Л. Дослідження обробки плоских поверхонь фрезами із адаптацією до ударного процесу: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Р.Л.Самчук — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 10 с.
Bibliographic description: Samchuk P.; «Surface treatment of flat surfaces machined with milling cutters with adaptation to impact process». 133 - Mechanical engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018
Дата публікації: 27-гру-2018
Дата подання: 27-гру-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Зеленський, Костянтин Васильович
Члени комітету: Попович, Павло Васильович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
торцеве фрезерування
пружно-демпфуючі елементи
ріжучий клин
перервне точіння
end milling process
elastic damping elements
cutting wedge
also performed
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом і розробкою процесу торцевого фрезерування, підвищення його ефективності на основі створення прогресивних конструкцій збірних торцевих фрез з пружно-демпфуючими елементами і аналіз явищ теплового та ударного навантаження на ріжучий клин в умовах перервного точіння. Виходячи з технічного завдання сформулювано умови дослідження кінематики фрезерування збірними торцевими фрезами з пружно-демпфуючими елементами. Досліджено вплив теплового навантаження на стійкість фрез що проявляється шляхом зміни та інтенсивності крихкого руйнування ріжучого інструменту у вигляді сколів і вифарбовування, так і параметрів шорсткості поверхні зносу поверхні зубів фрез. Розроблено алгоритм автоматизованого розрахунку раціональних конструктивних параметрів збірних торцевих фрез з пружно-демпфуючими елементами. Згідно з розробленим алгоритмом складена FORTRAN-програма автоматизованого розрахунку конструктивних параметрів ЗТФ з ПДЕ із секторами-державками. Розроблений алгоритм і програма автоматизованого розрахунку реалізовані таким чином, щоб в кінці процесу обчислень отримати раціональні конструктивні параметри ЗТФ з ПДЕ. Циклічність процесу обчислень дозволяє після завершення кожного етапу отримувати значення конструктивних параметрів ЗТФ з ПДЕ. Приведено дослідження динамічних явищ в процесі фрезерування та шляхи їх зменшення, а також проведений аналіз способів підвищення ефективності процесу торцевого фрезерування. Показано, що в процесі торцевого фрезерування на лезо інструменту має місце імпульсивне прикладення сили, яке характеризується великою товщиною зрізу в момент дотику і малим часом дії, що приводить до пікових контактних навантажень на кромці інструменту. Експериментальні дослідження, проведені за допомогою спеціальних інструментів, в які були вмонтовані динамометри і датчики, показують, що коефіцієнт динамічності, який визначається відношенням сумарних динамічних і статичних навантажень до статичних при швидкісному фрезеруванні зі швидкістю різання 220 м/хв. змінюється в межах 1,3-1,7 в залежності від кута траєкторії руху зуба і кромки деталі.
The thesis deals with the issues regarded to the analysis and development of the end milling process in order to increase its efficiency on the basis of the creation of progressive structures of prefabricated end mills with elastic damping elements. The analysis of the phenomena of thermal and shock loading on the cutting edge in the conditions of a continuous cutting is also performed. An analysis of the use of elastic couplings in the drives of milling machines was carried out. It allows increasing the durability of the elements of the machine drive as well as the significant improvement of the working conditions of the tool and increasing of its stability. The analysis of the tangential component of the cutting force is carried out. According to the specification of the technical requirements the studying conditions of the kinematics of milling with assembled end mills with elastic damping elements are formulated. The influence of the thermal load on the stability of mills is investigated. It is discussed by the change and the intensity of the fragile destruction of the cutting tool in the form of chips and dyeing, as well as the roughness parameters of the surface of the surface wear of the teeth of mills. The algorithm of automated calculation of rational structural parameters of assembled end mills with elastic damping elements is developed. According to the developed algorithm FORTRAN-program of automated calculation of constructive parameters of ZTF with PDE with sectors-holders is compiled. The developed algorithm and the program of automated calculation are implemented in such a way that at the end of the computation process, to obtain rational design parameters of the ZTF with the PDE. The study of dynamic phenomena in the process of milling and ways of their reduction are given, as well as an analysis of ways to improve the efficiency of the end milling process. It is shown that in the process of end milling on the toll edge there is an impulsive force effort which is characterized by a large thickness of the cut at the moment of contact and a short operating time, which leads to peak contact loads on the edge of the tool. Experimental studies conducted with the help of special tools show that the dynamic coefficient, which is determined by the ratio of total dynamic and static loads at a high speed milling with a cutting speed of 220 m / min. varies within 1.3-1.7.
Опис: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Зміст: Вступ; Перший «Аналітичний розділ»; Другий розділ «Теоретичні дослідження процесу фрезерування плоских поверхонь»; Третій розділ «Ррозрахунок конструктивних параметрів збірних торцевих фрез з пружно-демфуючими елементами»; Науково-дослідний розділ; «Обгрунтування економічної ефективності»; «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» «Екологія»; Висновки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27326
Власник авторського права: © Самчук Роман Леонідович, 2018
Перелік літератури: 1. Зеленський К.В. Вибір раціональних параметрів пружно-демпфуючих елементів збірних торцевих фрез// Прогресивні технології і обладнання в машино- і приладобудуванні/ Тези доп. І наук.-техн. конф. ТПІ. – м.Тернопіль, 1992. – С.150.
2. Зеленський К.В. Експериментальні дослідження збірних торцевих фрез з пружно-демпфуючими елементами// Прогресивні технології і обладнання в машино- і приладобудуванні/ Тези доп. ІІ наук.-техн. конф. ТПІ. – м.Тернопіль, 1993. – С.31.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
автореферат_Самчук (1).pdf665,75 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора