Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27294
Title: Дослідження якості обробки деталей на спеціальних токарних верстатах-автоматах
Other Titles: Investigation of quality of parts machining on special automatic lathes.
Authors: Піцур, Іван Іванович
Pitsur, Ivan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Піцур І.І. Дослідження якості обробки деталей на спеціальних токарних верстатах-автоматах: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І.І. Піцур — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description (International): Pitsur I. Investigation of quality of parts machining on special automatic lathes. 133 «Industrial Machinery Engineering» – Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2018.
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Лещук, Роман Ярославович
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 621.9
Keywords: 133
галузеве машинобудування
токарний верстат-автомат
якість поверхні
моделювання
automatic lathe machine
quality of the surface
modeling
Abstract: В дипломній роботі проведено пошукове конструювання та розрахунок основних виконавчих вузлів спеціального токарного верстата-автомата та досліджено принципи формування характеристик якості поверхні, проведено моделювання характеристик якості поверхні під час механічної обробки деталей.
The dissertation has carried out a search design and calculation of the main executive units of automatic lathe machine and investigated the principles of forming the characteristics of surface quality, modeling of surface quality characteristics during machining of parts was carried out.
Description: Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України
Content: Вступ; Перший розділ "загальний розділ "; Другий розділ "Аналіз формоутворюючих рухів та раціонального варіанту компоновки верстату»; Третій розділ "Розрахунок і вибір основних технічних характеристик верстата"; Четвертий розділ "Проектування приводів верстата" П’ятий розділ Науково-дослідна частина; Шостий розділ "Обґрунтування економічної ефективності"; Сьомий розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"; Восьмий розділ "Екологія" ; Дев’ятий розділ «спеціальний розділ. САПР» ; Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27294
Copyright owner: © Піцур Іван Іванович, 2018
References (Ukraine): 1. І.І. Піцур. Дослідження експлуатаційних характеристик інструменту при обробці маложорстких циліндричних деталей / І.І. Піцур, В.О. Зубрицький // VIІ міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 28 – 29 листопада 2018.: Збірник матеріалів. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – С. 149.
2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с.
3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с.
4. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с.
5. Маталин А.А. Технологія машиностроения./ Матлин А.А. - Л: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985,- 496 с.
6. Гусев А.А. Технология машиностроения./ Гусев А.А. - М.: Машиностроение, 1986.- 480 с.
7. Технология машиностроения. /Под ред. А.М. Дальского. - М.: МГТУ им. Бауман, 2001. - 594 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AREF.pdf291,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools