Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26992
Title: Адаптаційні підходи щодо прогнозування ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств в умовах фінансово-економічної невизначеності (на прикладі ТОВ «Агрофірма «Постолівська»)
Other Titles: Adaptation approaches to probability forecast of national enterprises bankruptcy under uncertain financial-economic conditions (LLC «Agrofirm «Postolivska» as a case study)
Authors: Бабич, Вероніка Валеріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Бабич В.В. Адаптаційні підходи щодо прогнозування ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств в умовах фінансово-економічної невизначеності (на прикладі ТОВ «Агрофірма «Постолівська») : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“/В.В.Бабич. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 13 с.
Issue Date: Dec-2018
Submitted date: Dec-2018
Date of entry: 3-Jan-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Ціх, Галина Володимирівна
Committee members: Бурліцька, Оксана Петрівна
UDC: 336
Keywords: 072
фінанси, банківська справа та страхування
кризовий стан, неплатоспроможність, банкрутство, реструктуризація активів, санація
Abstract: Об’єкт дослідження – результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Постолівська» за 2013 – 2017 роки. Метою дипломної роботи єрозробка і обґрунтування пропозицій щодо діагностування ймовірності банкрутства в умовах фіннасово-економічної невизначеності та запобігання йому. Методи дослідження– статистичні; економіко-математичні; економіко-логічні: порівняння, деталізації, групування, середніх та відносних величин, горизонтальний та вертикальний аналіз, трендовий аналіз; графічний метод. У дипломній роботі висвітлено суть та наведено теоретичні засади діагностування та запобігання банкрутству підприємства. Окреслено особливості сільськогосподарських підприємств в умовах фінансово-економічної невизначеності. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Оцінено ймовірність настання банкрутства. Наведено ефективні антикризові інструменти управління підприємством.Запропоновано антиткризову програму. Результати дослідження можуть бути використані у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Агрофірма «Постолівська».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26992
Copyright owner: ©Бабич В.В., 2018
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:072 — фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ_В_Бабич.doc238 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools