Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26876
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення Сontent Management System
Other Titles: Algorithms and software of Content Management System
Authors: Старошевський, Богдан Богданович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Старошевський Б. Алгоритмічне та програмне забезпечення Сontent Management System : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / Б.Б.Старошевський: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 7с.
Bibliographic description (International): Staroshevskyi B. Algorithms and software of Content Management System : abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / B. Staroshevskyi.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 7p
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 27-Dec-2018
Date of entry: 27-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Голотенко, Олександр Сергійович
Committee members: Марущак, Павло Орестович
UDC: 004.4
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
веб контент
алгоритм
управління контентом
програмне забезпечення
керування
цикл
Number of pages: 7
Abstract: У роботі розв’язана задача побудови комплексу моделей і методів та створення на їх основі програмного забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом із функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної професійнонавчальної інформації в межах інформаційного Web-порталу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26876
References (Ukraine): Старошевський Б. Основи систем керування інформаційно-навчальним web-контентом. [Електронний ресурс] / Богдан Старошевський // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання в контексті розвитку сучасних технологій». – 23.01.2019.
Старошевський Б. Програмний комплекс керування інформаційно- навчальним web-контентом. [Електронний ресурс] / Богдан Старошевський // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання в контексті розвитку сучасних технологій». – 23.01.2019.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.12.2018-Старошевський Б.-Автореферат.pdf71,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools