Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26793
Title: Аналіз та вибір методів дослідження ізоляції обмоток високовольтних трансформаторів
Other Titles: Analysis and choice of research isolation methods of windings of high-voltage transformers
Authors: Дідух, Володимир Вікторович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Дідух В. В. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ В. В. Дідух . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Date of entry: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Євтух, Петро Сильвестрович
Committee members: Сіткар, Оксана Андріївна
UDC: 621.315.337.4
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Abstract: У дипломній роботі проведений аналіз та здійснений вибір методів дослідження ізоляції виткових елементів електроустановок для встановлення їх ефективності й достовірності інформації щодо реального стану дефектності ізоляції. Проаналізовані методи випробувань ізоляційних конструкцій електрообладнання для визначення їх показників надійності в експлуатації. Проаналізована достовірність широко використовуваних метрологічних процедур дослідження ізоляції емальованих проводів, що використовуються для виткових елементів електроустановок. Обґрунтована необхідність дослідження аномальних результатів стандартних випробувань, що не містять систематичних похибок. Досліджена і обґрунтована ефективність методики, яка дозволяє математично описувати розподіли напруг пробою у місцях розташування дефектів і послаблень ізоляції за допомогою статистичного ряду Грама–Шарльє для створення математичних моделей, які враховують реальну дефектність ізоляції як у вихідному стані емальпроводу, так і внаслідок дії технологічних чинників при виготовленні виткових елементів електроустановок.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26793
Copyright owner: Дідух, 2018
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дідух_автореферат.docx39,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools