Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26792
Title: Автоматизована дефектоскопія плоских та об’ємних дефектів тривало експлуатованих об’єктів нафтогазового комплексу
Other Titles: Automated defectoscopy of flat and volume defects continued exploited objects of the oil and gas complex
Authors: Мірявець, Іван Іванович
Сташко, Андрій Миколайович
Affiliation: ТНТУ, ФПТ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Мірявець І.І., Сташко А.М. Автоматизована дефектоскопія плоских та об’ємних дефектів тривало експлуатованих об’єктів нафтогазового комплексу: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“/ І.І. Мірявець, А.М. Сташко. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с.
Issue Date: 26-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Committee members: Золотий, Роман Захарійович
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Abstract: В роботі вирішено завдання створення автоматизованої системи технічного діагностування зображень плоских та об’ємних дефектів тривало експлуатованих об’єктів нафтогазового комплексу. Запропоновано нові підходи, які задовольняють сучасні вимоги до подібних систем за точністю, достовірністю оброблення діагностичних (оптичних та РЕМ-мікроскопічних зображень), що знижує імовірність виникнення помилок при оцінюванні технічного стану матеріалу або конструкції. Розвинуто та доповено алгоритм формування діагностичних ознак для кількісного оцінювання пошкодженості поверхні труби, що дозволяє виділити ділянки зображень та провести їх ранжування за рівнем пошкодженості. Експериментальні дослідження із використанням системи для прогнозування стану поверхонь реальних експлуатаційних об’єктів підтвердили можливість оцінювати з високою достовірністю зображення, які відображають стан дефектності об’єктів нафтогазового комплексу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26792
References (Ukraine): Д. Баран, І. Мірявець, А. Сташко Автоматизована дефектоскопія плоских та об’ємних дефектів тривало експлуатованих об’єктів нафтогазового комплексу // Матеріали VI науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 12 - 13 грудня 2018 р.). - Тернопіль: ТНТУ, 2018. – C. 6.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Мірявець + Сташко.pdf366,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools