Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26783
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для створення нотного тексту
Other Titles: Algorithms and software of computer systems for create note texts
Authors: Скоп, Юрій Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Скоп Ю.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для створення нотного тексту:авторефератдипломної роботи магістраза спеціальністю123 – Комп’ютерна інженерія/ Ю.В.Скоп: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018 – 7с.
Bibliographic description (International): Skop Y.V. Algorithms and software of computer systems for create note texts. 123 – Computer Engineering / Skop Y.V.: - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 7p
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Дідух, Леонід Дмитрович
Committee members: Назаревич, Олег Богданович
UDC: 004.41
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
алгоритм
життєвий цикл
ефективність
надійність
мова програмування
комп’ютерна система
функція
Number of pages: 7
Abstract: Метою дипломної роботи магістра є розв'язання комплексу науково технічних питань пов'язаних з дослідженням і розробкою алгоритмічного та програмне забезпечення комп’ютерних систем для створення нотного тексту мовою С#. Суть дипломної роботи полягає у проектуванні та створенні програмного забезпечення , що буде мати в собі основні функції сучасних нотних редакторів. Практичне застосування – розроблена програма де можливе написання нот, відтворення кожної ноти, збереження створених нот, відтворення всього музичного твору, друк. Технічні вимоги – мова програмування С#, середовище розробки Microsoft Visual Studio 2013.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26783
References (Ukraine): Скоп Ю.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для створення нотного тексту / Скоп Ю.В. // Матеріали VІІ Міжнародної науково- технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» No 198 згідно плану МОНУ. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 28-29 листопада 2018 року), 2018. – С.165.
Скоп Ю.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем для створення нотного тексту / Скоп Ю.В. // Матеріали VІ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» No 198 згідно плану МОНУ. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя (м. Тернопіль, 12-13 грудня 2018 року), 2018. – С.83.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф2СкопФІНІШ.pdf280,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools