Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26776
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення біометричної ідентифікації особи за голосом у комп’ютерних системах
Other Titles: Algorithmis and software of personal biometrical voice identification in computer systems
Authors: Пасіка, Дмитро Романович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Пасіка Д.Р. Алгоритмічне та програмне забезпечення біометричної ідентифікації особи за голосом у комп’ютерних системах: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / Д.Р. Пасіка: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 10с.
Bibliographic description (International): Pasika D. Algorithmis and software of personal biometrical voice identification in computer systems: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / D.Pasika; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 10p
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Луцків, Андрій Мирославович
Committee members: Скоренький, Юрій Любомирович
UDC: 004.056.53
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
ідентифікація
алгоритм
біометрія
метод опорних векторів
метод Евкліда
метод багатошарового перцептрона Румельхарта
Number of pages: 10
Abstract: В дипломній роботі магістра виконано дослідження алгоритмічного та програмного забезпечення біометричної ідентифікації особи за голосом в комп’ютерних системах. В роботі розглянуто системи біометричної ідентифікації особи, основні переваги і недоліки біометрії, зокрема ідентифікації за голосом. Розглянуто сфери застосування, компанії світового рівня що вже розглядають цю технологію. Під час виконання дипломної роботи магістра було досліджено математичні моделі та методи класифікації. Серед розглянутих методів: метод Евкліда, метод опорних векторів та метод багатошарового перцептрона Румельхарта. Ці методи були протестовані завданням бінарної класифікації, на основі дослідів була вибрана система, алгоритм якої був найкращим для виконання завдання бінарної класифікації особи за голосом. У роботі наведені дані що-до помилок першого і другого роду, на основі проведених тестів. Досліджено алгоритми: фільтрації, фіксування голосової активності, видобування ознак голосу з аудіопотоку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26776
References (Ukraine): Пасіка Д. Аналіз алгоритмів та методів систем аутентифікації особи за голосом. [Електронний ресурс] / Дмитро Пасіка // Міжнародна науково- технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (Apple Siri, Dragon Go), в 2014 році компанія почала100 річчя з дня смерті) – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25390.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Пасіка.pdf79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools