Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26747
Title: Алгоритмічне та програмне забезпечення міграції сховищ даних з реляційної на нереляційну модель у високонавантажених комп’ютерних системах
Other Titles: Algorithms and software of data storage migration from relational into non-relational model in highly loaded computer systems
Authors: Цапко, Андрій Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Цапко А.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення міграції сховищ даних з реляційної на нереляційну модель у високонавантажених комп’ютерних системах: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія / А.В. Цапко: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 7с.
Bibliographic description (International): Tsapko A. Algorithms and software of data storage migration from relational into non-relational model in highly loaded computer systems: abstract of master’s thesis on speciality 123 – Computer Engineering / A. Tsapko.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018 – 7p
Issue Date: 27-Dec-2018
Submitted date: 26-Dec-2018
Date of entry: 26-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Луцків, Андрій Мирославович
Committee members: Крамар, Олександр Іванович
UDC: 004.62
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ
НЕРЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ
МІГРАЦІЯ ДАНИХ
СХОВИЩА ДАНИХ
Number of pages: 7
Abstract: Мета роботи полягає у досліджені алгоритмічного і програмного забезпечення міграції сховищ даних з реляційної на нереляційну модель у високонавантажених комп’ютерних системах. У дипломній роботі проаналізовано сучасне алгоритмічне та програмне забезпечення для міграції сховищ даних з реляційної на нереляційну модель і обґрунтовано вибір оптимальної моделі; проаналізовано різні методики та алгоритмічне забезпечення міграції з точки зору ефективності та відповідності наявним структурам даних. На прикладі документо-орієнтованої MongoDB проаналізовано наявні нереляційні бази даних у контексті міграції на них. Застосовано програмне забезпечення для реалізації процесу міграції, що дало змогу провести верифікацію запропонованих підходів, а також проведено обчислювальний експеримент в ході якого проведено порівняння продуктивності реляційної і нереляційної БД після міграції, при великій кількості даних.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26747
References (Ukraine): Цапко А.В. Концепції сховищ даних у контексті міграції з SQL на NoSQL/ А. В. Цапко // Матеріали VІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій» - Тернопіль, 28-29 листопада 2018 р. – с. 107
Цапко А.В. Методи та засоби міграції з реляційної моделі даних до нереляційної/ А. В. Цапко // Матеріали VI науково-технічної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Інформаційні моделі, системи та технології» - Тернопіль, 12-13 грудня 2018 р. – с.35
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цапко А.В. Автореферат.pdf289,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools