Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26698
Title: Автореферат
Authors: Терешко, Олександр Йосипович
Bibliographic description (Ukraine): {ВІДКОРЕГУЙТЕ!!!} Прізвище І. Б. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ І. Б. Прізвище. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Country (code): UA
Supervisor: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
UDC: 336.64.368
Keywords: 051
економіка
Page range: 10
Abstract: Терешко О.Й Підвищення прибутковості підприємства та розробка стратегії її забезпечення на прикладі НАСК «Оранта». - Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 051 - «Економіка». - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Досліджено теоретично-методологічні основи процесів формування прибутку підприємства страхової компанії. Проведено аналіз і оцінка ефективності формування прибутку страхової компанії. Розроблено стратегії забезпечення прибутковості підприємства, прогнозування чистого прибутку НАСК «Оранта». Проаналізовано можливість запровадження нових стратегій для підвищення прибутку для досліджуваного суб’єкта господарювання. Ключові слова: стратегія, формування, прибуток, рентабельність, інновації.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26698
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Терешко автореферат.pdf484,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools