Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26626
Title: МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТЗОВ «ЕКОФРУТС»
Other Titles: Автореферат
Authors: Ратуш, МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Affiliation: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
Bibliographic description (Ukraine): Ратуш М.С. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТЗОВ «ЕКОФРУТС»: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ М.С. Ратуш. — Тернопіль: ТНТУ, 2018 РІК. — 7 с.
Issue Date: 24-Dec-2018
Submitted date: 24-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Supervisor: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Committee members: Ціх, Галина Володимирівна
UDC: УДК 338.1
Keywords: 051
економіка
фінансова стійкість
економічна стійкість
банкрутство
стійкий розвиток
Abstract: Ратуш М.С. Моделювання фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс».– Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. Магістерську роботу виконано на 110 аркушах, містить 15 рисунків, 18 таблиць, додатки на 9 сторінках. В ній використано 50 літературних джерела, а саме: статті, монографії, автореферати дисертацій по фінансовій стійкості підприємств. Об’єкт дослідження – є методика оцінки показників фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Предмет дослідження є показникі фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс». Методи дослідження - методи статистичної обробки даних фінансовий аналіз, математичне моделювання. В першому розділі розкрито теоретично-методичні основи оцінки фінансової стійкості су’бєктів господарювання. В другому розділі проведено аналіз показників фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс». В третьому розділі магістерської роботи розроблено математичну модель фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс». В спеціальній частині проведено прогнозування показників фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс». В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обгрунтування механізму підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Екофрутс». В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26626
References (Ukraine): Гула І.А., Зальопаний Д.В., Ратуш М.С. Характеристика організаційних структур підприємств АПК / І.А. Гула, Д.В. Зальопаний, М.С. Ратуш // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – С. 161-162.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:051 — економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtireferat Ratush M.S..pdf202,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools