Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26609
Title: Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»
Authors: Николаїшин, Назар Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): {ВІДКОРЕГУЙТЕ!!!} Прізвище І. Б. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“/ І. Б. Прізвище. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Issue Date: 24-Dec-2018
Submitted date: 24-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Умзар, Юрій Августович
Committee members: Шадріна, Галина Михайлівна
Keywords: 172
телекомунікації та радіотехніка
Abstract: Николаїшин Н.В. Аналіз телекомунікаційних мереж за технологією “Smart city”. Кваліфікаційна робота магістра, Тернопільський національний технічний університет університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Сучасні міста - соціополіси із складною інфраструктурою, яку потрібно ефективно формувати, розвивати, модернізовувати та адаптовувати до потреб громади. Одна із найефективніших концепцій управлін¬ня - «Розумне місто», яка передбачає реорганізацію всіх сфер життєдіяльності міста, шляхом створення та запровадження сучасних інформаційних телекомунікаційних технологій, кому¬нікаційно-інженерних та транспортних мереж, систем керування ними, cool-центрів. На основі цієї концепції формуються портфелі проектів класу «Розумне місто» для кожного окремого соціополісу. В ході реалізації передбачається ство¬рення ефективних механізмів управління, інтелектуальних систем з елементами діагностики, сервісу, контролю, опрацювання статистичних даних, безпеки та кібербезпеки. Значна кількість великих та малих міст світу застосовують дану інновацію для реалізації проектів, що забезпечують їх розвиток з впровадженням інтелектуальних цифрових інформаційно- телекомунікаційних мереж та технологій. Реалізацію проектів класу «Розумне місто» підт¬римують розвинуті країни світу з метою підвищення якості життя, економічного зростання регіонів та оптимізації телекомунікаційних мереж. Ключові слова: smart city, розумне місто, телекомунікаційна мережа, широкосмуговий зв’язок, інформаційно-телекомунікаційні технології, математична модель
Description: Роботу виконано на кафедрі радіотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Керівник роботи: к.т.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри радіотехнічних систем Умзар Юрій Августович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Рецензент: кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнічних систем Шадріна Галина Михайлівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Захист відбудеться _27__ грудня 2018 р. о 10 .00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №25 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус №9, ауд. 612
Content: У першому розділі було проведено дослідження smart city: мегаполіси майбутнього. У другому розділі показано досвід реалізації проектів класу «розумне місто» на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій. Проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів: стан, досвід та перспективи, інноваційна концепція «Розумне місто», проектна діяльність в азіатських країнах, європейські міста в проектах «Розумне місто», реалізація проектів «Розумне місто» на Американському континенті, методологія оцінки «розумних міст». У третьому розділі йдеться про технології мобільного зв'язку. Порівняння технологій 5G, 4G, 3G, особливості мереж п'ятого покоління, особливості мереж 2020 року і наступних років, надання високоякісного доступу до послуг МШПД, забезпечення надвисокої пропускної здатності мережі, підтримка величезної кількості малопотужних M2M пристроїв, застосування проксимального зв'язку, забезпечення наднадійності зв'язку, забезпечення енергоефективності та стійкості, освоєння нового частотного спектру. У четвертому розділі йдеться про математичну модель технічної структури інформаційно-телекомунікаційної мережі. У п’ятому розділі спеціальна частина виконано загальну характеристику програмного забезпечення MatLab, основні команди MatLab, реалізація експериментальних досліджень за допомогою MatLab, висновки до розділу 5. У шостому розділі обґрунтування економічної ефективності розраховано, що тема наукових досліджень має наукову, технічну, а також економічну, соціальну або екологічну значущість і сприяє тим самим зростанню темпів науково-технічного прогресу в цілому. У сьомому розділі екологія подано вплив електромагнітного випромінювання на організм людини, заходи захисту атмосфери від забруднень. У восьмому розділі підвищення стійкості об’єктів радіотехнічної галузі у воєнний час. У дев’ятому розділі охорона праці розглянуті такі питання як, завдання страхування від нещасного випадку, принципи та види страхування, класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці, вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів, основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі. У висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26609
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:172 — телекомунікації та радіотехніка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат николаїшин.pdf229,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools