Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26605
Title: Автореферат
Other Titles: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“
Bibliographic description (Ukraine): Корнєв О.О. Розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення вала ЖВМ 20.277 з розробкою та дослідженням технологічного способу формоутворення спіралі гвинтового живильника. 131 «Прикладна механіка». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2018.
Bibliographic description (International): Kornev О.О. The design of machine shop station project for the production of the GBM-20.277 shaft with the development and investigation of the technological method for ensuring increased durability of screw working bodies. 131 «Applied mechanics». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ
Supervisor: Васильків, Василь Васильович
Committee members: Окіпний, Ігор Богданович
UDC: 621.9
Keywords: технологія, процес, дільниця, спіраль, довговічність.
TECHNOLOGY, PROCESS, STATION, HELIX, DURABILITY
Number of pages: 231
Abstract: Розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення вала ЖВМ 20.277 з розробкою та дослідженням технологічного способу формоутворення спіралі гвинтового живильника. 131 «Прикладна механіка». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано розроблення проекту дільниці механічного цеху для виготовлення ЖВМ 20.277 з розробленням і дослідженням технологічного процесу забезпечення підвищення довговічності гвинтових робочих органів. Показано створення особистого сайту для інженера-технолога.
The design of machine shop station project for the production of the GBM-20.277 shaft with the development and investigation of the technological method for ensuring increased durability of screw working bodies. 131 «Applied mechanics». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018. The thesis develops the design of machine shop station project for the production of a shaft and development and investigation of the technological method for shaping the screw working bodies with ensuring increased durability of them. The creation of a personal site for a technologist engineer is shown.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26605
References (Ukraine): 1. Васильків В.В. Види зношення спіралей гвинтових робочих органів // В.В.Васильків, Д.Л.Радик / Вісник ХНТУСТ імені Петра Василенка. «Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва».– Харків.– 2010.– Вип.100.– С. 197 –202.
2. Васильків, В.В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: дис. ... д-ра. техн. наук: 05.02.08 / Василь Васильович Васильків; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2015. – 312 с.
3. Васильків В.В. Технології виготовлення комбінованих шнекових заготовок із секційних та секційно-зварних гвинтових заготовок // В.В. Васильків / Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – Харків: ХНТУСГ – 2013. – Вип. 133. – С. 194 – 199.
4. Пат. 55298 UA, МПК B24B 39/00. Інструмент для імпульсного зміцнення зовнішньої крайки шнека / Пилипець М.І., Бригадир Б.Т., Левкович М.Г., Васильків В.В. - заявник ТДТУ ім. І. Пулюя. – №u201006687; заявл. 31.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23/2010.
References (International): 1. Pat. FR2741828 Classification international: B04B1/20; B04B1/00; (IPC1-7): B04B1/20; B23P17/04; B23P11/00; B65G33/26; Classification - european: B04B1/20A Protective tile, in particular for a screw conveyor flight and method for producing the same / GAY DANIEL applicant: GUINARD CENTRIFUGATION (FR) — Application number: FR19950014223 19951201; Priority number: FR19950014223 19951201; Publication date: 1997-06-06
2. Pat. FR2763054 Classification international: B65G33/26; B65G33/32; B65G33/00; (IPC1-7): B65G33/26; B60P1/40; Classification - european: B65G33/26B; B65G33/32 Endless screw conveyor / AUFFRET BERNARD; applicant: ECOVRAC SA (FR) — Application number: FR19970006068 19970509; Priority number: FR19970006068 19970509; Publication date: 1998-11-13.
3. Pat. JP2003103364 Classification international: B23K9/04; B23K103/02; B23K9/04; (IPC1-7): B23K9/04; B23K103/02; Classification - european: B23K9/04; B23K103/02; B23K9/04; (IPC1-7): B23K9/04; B23K103/02; METHOD FOR MANUFACTURING SPIRAL ROD / NISHIOKA HIDEKI; TOKI YOJI; applicant: DAIDO STEEL CO LTD — Application number: JP20010299445 20010928; Priority number: JP20010299445 20010928; Publication date: 2003-04-08.
4. Pat. CN1329569 Also published as: WO0032503 (A1), US6182817 (B1), CA2352788 (A1), CN1118429C (C), AU757108B (B2) Classification international: B21C37/26; B65G33/26; B21C37/15; B65G33/00; (IPC1-7): B65G33/26; Classification - european: B21C37/26; B65G33/26B; Field replaceable helical flight / RINKER FRNKLIN G (US); HOWE JAMES A (US); MOLNAR DANIEL A (US); applicant: MOUMEE RES & ENGINEERING INC (US) — Application number: CN19998013926 19990315; Priority number: US19980201693 19981130; Publication date: 2002-01-02.
5. Pat. CZ16518U Also published as: US5573660 (A1) DE4419612 (A1) EP0685414 (B1); Classification international: B65G33/26; B65G33/24; B65G33/00; Classification - european: B65G33/26B; E03F5/14; Helical conveyor and conveying screw for transporting municipal rubbish, granular and/or incoherent material/ STRNAD JOSEF (CZ); applicant: IN EKO TEAM S R O (CZ) — Application number: CZ20060017355U 20060109; Priority number: CZ20060017355U 20060109; Publication date: 2006-07-12.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
авторефератКорнєвNEW.pdf290,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools