Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26462
Title: Обґрунтування параметрів пристосування для сівби цукрових буряків у борозну до сівалки ССТ-12Б
Other Titles: «Parameters substantiation of a unit for sugar beets seeding into the seed furrow to the seeder unit ССТ-12B.»
Authors: Доскоч, Олег Русланович
Bibliographic description (Ukraine): Доскоч О.Р. Обґрунтування параметрів пристосування для сівби цукрових буряків у борозну до сівалки ССТ-12Б : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ О. Р. Доскоч. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 11 с.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Хомик, Надія Ігорівна
Committee members: Радик, Дмитро Леонідович
UDC: 631.42
Keywords: 133
галузеве машинобудування
сівба цукрових буряків
смугове внесення робочих розчинів гербіцидів
борознороб
сівалка
оприскувач
трактор
Page range: 11
Abstract: У даній дипломній роботі запропоновано комбінований посівний агрегат у складі ПОМ-630+ДТ-75М+ССТ-12Б, який в однім проході виконує такі технологічні операції: нарізання борозен; сівбу цукрових буряків; внесення 10 робочих розчинів гербіцидів по ширині борозни; загортання насіння і робочих розчинів гербіцидів; ущільнення рядків; вирівнювання рядків. Для сівби цукрових буряків у борозну сівалку ССТ-12Б. обладнують борозноробами та пристосуванням для смугового внесення гербіцидів. Для забезпечення повздовжньої стійкості посівного комбінованого агрегату на передню балку трактора монтують додаткові вантажі масою 780 кг. Для копіювання рельєфу поля і забезпечення заданої глибини формування борозни борознороб монтують на гряділі із паралелограмною підвіскою. Запропонована конструкція агрегату забезпечує незалежне копіювання робочих органів – борознороба і посівной секції, у результаті відбувається рівномірне загортання насіння цукрових буряків з відхиленням від заданої глибини в агротехнічно допустимих межах. Визначено умови роботи агрегату; розроблено агротехнічні вимоги до його застосування; наведено особливості підготовки агрегату до роботи; розраховано продуктивність агрегату та погектарну витрату палива. Проаналізовано сучасні напрямки вдосконалення комбінованих агрегатів; обґрунтовано склад комбінованого агрегату для вирощування цукрових буряків, визначено регуляторну характеристику двигуна і тягову характеристику трактора; виконано розрахунок тягового опору агрегату для сівби цукрових буряків у борозну. У роботі створено кінцево-елементну модель стійки борознороба комбінованого посівного агрегату та досліджено його напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність розробки конструкції комбінованого посівного агрегату обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26462
References (Ukraine): 1. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1983. – 298 с. 2. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських машин. Т.1 (частина1) Машини та знаряддя для обробітку ґрунту. – Харків: ОКО, 2001. – 444 с. 3. Карпенко А.В. Интенсивная технология производства сахарной свеклы. – М.: Агропромиздат, 1990. 4. Панченко А.Н. Теория и расчет сельскохозяйственных машин: лабораторный практикум. – Днепропетровск: Днепропетровский аграрный университет, 2002. – 396 с. 5. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 6. Рослинництво з основами землеробства /М.А. Білоножко, І.С. Руденко, В.І. Мойсеєнко та ін.; за ред. М.А. Білоножка, І.С. Руденка. – К.: Урожай, 1986. – 224 с. 7. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник /Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2004.– 544 с. 8. Сільськогосподарські машин: теоретичні основи, конструкція, проектування. Кн.1: Машини для рільництва /П.В. Сисолін, В.М. Сало, В.М. Кропівний; За ред. М.І. Черновола. – К.: Урожай, 2001. – 382 с. 9. Сеялка свекловичная пунктирная навесная ССТ-12Б. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Кировоград: Облполиграфиздат, 1981. – 111 с. 10. Сысолин П.В., Погорелый Л.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование. – К.: Феникс, 2005. – 264 с. 11. Доскоч О.Р., Хомик Н.І. Удосконалення сівалки ССТ-12Б для сівби цукрових буряків у борозну //Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 28-29 листопада 2018). – Тернопіль. – ТНТУ, 2018. – С. 88-89.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doskoch_avtoref.pdf417,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools