Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26402
Title: Оптимізація властивостей комп’ютерних систем на основі методу розгортання «будинків якості»
Other Titles: Optimization of computer systems characteristics based on “quality houses” method
Authors: Фіцай, Юрій Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Фіцай Ю.В. Оптимізація властивостей комп’ютерних систем на основі методу розгортання «будинків якості»: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю «123» – комп’ютерна інженерія/ Ю.В. Фіцай – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – 9 с.
Bibliographic description (International): Fitsai Y.V. Optimization of computer systems characteristics based on “quality houses” method: abstract of master’s thesis on speciality 123 – computer engineering / Y.V. Fitsai– Ternopil Ivan Puluj National Technical University – Ternopil: TNTU, 2018. – 9 p.
Issue Date: 28-Dec-2018
Submitted date: 20-Dec-2018
Date of entry: 20-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, Україна
Supervisor: Яцишин, Василь Володимирович
Committee members: Хвостівський, Микола Орестович
UDC: 004.4
Keywords: 123
комп’ютерна інженерія
оптимізація
властивість
комп’ютерна система
«будинок якості»
Number of pages: 9
Abstract: У дипломній роботі магістра проведено аналіз наукових публікацій і практик оптимізації властивостей комп’ютерних систем, обґрунтовано і встановлено, що така задача є актуальною в галузі комп’ютерної інженерії, що зумовлено жорсткою конкуренцією на ринку ІТ, зокрема наявністю однотипних систем. запропоновано використання методу «розгортання будинків якості», що дає змогу експертним шляхом встановити пріоритети характеристик комп’ютерних систем і покращувати саме ті властивості, які є кращими у конкуруючих систем. Обґрунтовано застосування підходу розгортання «будинків якості» для оптимізації властивостей конкурентних комп’ютерних систем в основі яких лежить функціонування систем керування базами даних, що дало змогу кількісно оцінити якість їх характеристик та вплив на комп’ютерну систему в цілому. На основі QFD підходу і моделей якості стандарту ISO/IEC 9126 розроблено метод оптимізації властивостей комп’ютерних систем, які використовують СКБД, що дало змогу виявити вплив технічних характеристик комп’ютерної системи на якість, що відчувається кінцевими користувачам і розробити рекомендації щодо покращення властивостей комп’ютерної системи відносно конкурентних. Спроектовано та реалізовано архітектуру програмного засобу підтримки методу оптимізації властивостей комп’ютерних систем із застосуванням технології ASP. NET та мови програмування C#, що дало змогу забезпечити логіку роботи засобу у відповідності до методу QFD і забезпечити доступ до бази даних учасників проекту.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26402
References (Ukraine): Фіцай Ю.В. Метод розгортання «будинків якості» як спосіб покращення властивостей комп’ютерних систем/ Ю.В. Фіцай, Р.Б. Ладика// Матеріали VІI міжнародній науково - технічній конференції молодих учених і студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (28-29 листопада 2018 р.) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Тернопіль, ТНТУ – 2018 – с. 186.
Фіцай Ю.В. Засіб підтримки розгортання «будинків якості» при оптимізації властивостей комп’ютерних систем/ Ю.В. Фіцай, В.В. Яцишин – Матеріали VІ науково-технічної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Інформаційні моделі, системи та технології» (12-13 грудня 2018 року) – Тернопіль, ТНТУ – 2018 – с. 93
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:123 — комп’ютерна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Фіцай.pdf299,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools