Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25955

Назва: Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на сегменті полярної вісі
Інші назви: Calculation of the non-personal integrals according to the own elements of the Eiler-Furier hybrid differential operator in segment of the polar axis
Автори: Ленюк, Михайло Павлович
Шелестовський, Борис Григорович
Lenyuk, M.
Shelestovsky, B.
Приналежність: Чернівецький факультет Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Ленюк М. П. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є на сегменті полярної вісі / М. Ленюк, Б. Шелестовський // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 127–133. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Lenyuk M., Shelestovsky B. (2008) Obchyslennia nevlasnykh intehraliv za vlasnymy elementamy hibrydnoho dyferentsialnoho operatora Eilera-Furie na sehmenti poliarnoi visi [Calculation of the non-personal integrals according to the own elements of the Eiler-Furier hybrid differential operator in segment of the polar axis]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 127-133 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 25-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 517.443
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 127-133
Початкова сторінка: 127
Кінцева сторінка: 133
Короткий огляд (реферат): Методом порівняння розв’язків, побудованих на сегменті полярної осі з одною точкою спряження для сепаратної системи модифікованих диференціальних рівнянь Ейлера та Фур’є методом функцій Коші і методом відповідного гібридного інтегрального перетворення, обчислено полі параметричну сім’ю невласних інтегралів
Polyparametric family of the non-personal integrals was calculated using the method of the solutions comparison, built in the polar axis segment with the single junction point for the separate system of the modificated differential Eiler-Furier equations using the Caushier function method and the method of the definite hybrid integration transformation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25955
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: Физмагиз, 1959. – 468с.
2. Шилов Г.Е. Математический анализ. Второй специальный курс. – М.: Наука, 1965. – 328с.
3. Ленюк М.П., Шинкарик М.І. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 368с.
4. Ленюк М.П. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Том V. – Чернівці: Прут, 2005. – 368с.
References: 1. Stepanov V.V. Kurs differentsialnykh uravnenii, M., Fizmahiz, 1959, 468p.
2. Shilov H.E. Matematicheskii analiz. Vtoroi spetsialnyi kurs, M., Nauka, 1965, 328p.
3. Leniuk M.P., Shynkaryk M.I. Hibrydni intehralni peretvorennia (Furie, Besselia, Lezhandra). Part 1, Ternopil: Ekonomichna dumka, 2004, 368p.
4. Leniuk M.P. Obchyslennia nevlasnykh intehraliv metodom hibrydnykh intehralnykh peretvoren (Furie, Besselia, Lezhandra). Tom V, Chernivtsi: Prut, 2005, 368p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.