Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25951

Назва: Однокаскадний електронний баласт з коректором форми споживаного струму
Інші назви: Single-stage electronic ballast with power factor corrector
Автори: Лупенко, Анатолій Миколайович
Натяга, Володимир Миколайович
Сисак, Іван Михайлович
Lupenko, A.
Natjaga, V.
Sysak, I.
Бібліографічний опис: Лупенко А. М. Однокаскадний електронний баласт з коректором форми споживаного струму / А. Лупенко, В. Натяга, І. Сисак // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 108–115. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Lupenko A., Natjaga V., Sysak I. (2008) Odnokaskadnii elektronnii balast z korektorom formi spozhivanoho strumu [Single-stage electronic ballast with power factor corrector]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 108-115 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 19-тра-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.327
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 108-115
Початкова сторінка: 108
Кінцева сторінка: 115
Короткий огляд (реферат): У роботі розглянуто високочастотний електронний пускорегулювальний апарат з корекцією коефіцієнта потужності для розрядних джерел світла. В однокаскадному апараті поєднано понижувальний перетворювач напруги та напівмостовий резонансний інвертор напруги. Понижувальний перетворювач напруги в режимі переривчастого струму працює як коректор коефіцієнта потужності. Отримано аналітичні залежності для проектування апарата. Результати аналізу, моделювання та експерименту добре узгоджуються між собою.
Single-stage high-frequency electronic ballast with power factor corrector discharge lamps is presented in this paper. The proposed ballast is the combination of a buck converter and a half-bridge series-resonant parallel-loaded voltage inverter. The buck semistage works in the discontinuous conduction mode as a power factor corrector. The analytical expressions for ballast design are derived. The analysis, simulation and experimental results are in good agreement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25951
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. R.Redl, L.Balogh, N.O.Sokal. A New Family of Single-Stage Isolated Power-Factor Correctors with Fast Regulation of the Output Voltage // Proc. of IEEE PESC’94, 1994. - P.1137÷1144.
2. I.P.Agrawal, M.A.Shurman. A Near-Unity Power Factor Correction Electronic Ballast// Journal of Engineering Technology. Fall 1999. – P.42-47.
3. A.S.Morais, C.A.Gallo, F.L.Tofoli, E.A.A. Coelho, L.F.Fritas, V.J.Farias, J.B.Vieira. An Electronic Ballast Emploing A Boost Half-Bridge Topology// Proc. of IEEE APEC’04, 2004. - P.170÷175.
4. T.F. Wu, T.H. Yu, M.C. Chiang. Single-Stage Electronic Ballast with Dimming Feature and Unity Power Factor// IEEE Transactions on Power Electronics, vol.13. №3, 1998. - P. 586÷596.
5. Лупенко А.М. Електронний пускорегулюючий апарат / Деклараційний патент України на корисну модель. №7819. Опубл. Бюл. №7 від 15.07.2005 р.
6. А. Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулюючий апарат для натрієвих ламп високого тиску// Технічна електродинаміка. - 2006, №2. - С. 42÷47.
7. T.F. Wu, T.H. Yu. Analysis and Design of a High Power Factor, Single-Stage Electronic Dimming Ballast// IEEE Transaction on Industry Applications, vol.34, №3, 1998. - P.606÷615.
8. H.L. Cheng, C.S. Moo, W.M. Chen. A novel Single-Stage High-Power-Factor Electronic Ballast with Symmetrical Topology//IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.50, №4, 2003. - P. 759÷766.
9. Лупенко А.М. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з коректором коефіцієнта потужності// Деклараційний патент України на корисну модель №17388, Опубл. Бюл. №9, 15.09.2006.
10. Лупенко А. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат для люмінесцентних ламп з корекцією коефіцієнта потужності та дімінговими властивостями // Вісник Тернопільського державного технічного університету. -2007. – С. 118-129.
11. C.K.Tse. Zero-Order Switching Networks and Their Applications to Power Factor Correction in Switching Converters //IEEE Transactions on Circuits and Systems – I: Fundamental Theory and Applications, Vol.44, №8, 1997. - P.667÷675.
12. S.Singer. Realization of loss-free resistive elements // IEEE Transaction on Circuits and Systems, 1990,vol.37, №1. - P. 54-60.
13. S.Singer, R.W. Erikson. Power-source element and its properties // IEE Proc.-Circuits Devices Syst., vol.141, №3, 1994. - P. 220÷226.
References: 1. R.Redl, L.Balogh, N.O.Sokal. A New Family of Single-Stage Isolated Power-Factor Correctors with Fast Regulation of the Output Voltage, Proc. of IEEE PESC’94, 1994, P.1137÷1144.
2. I.P.Agrawal, M.A.Shurman. A Near-Unity Power Factor Correction Electronic Ballast// Journal of Engineering Technology. Fall 1999, P.42-47.
3. A.S.Morais, C.A.Gallo, F.L.Tofoli, E.A.A. Coelho, L.F.Fritas, V.J.Farias, J.B.Vieira. An Electronic Ballast Emploing A Boost Half-Bridge Topology// Proc. of IEEE APEC’04, 2004, P.170÷175.
4. T.F. Wu, T.H. Yu, M.C. Chiang. Single-Stage Electronic Ballast with Dimming Feature and Unity Power Factor// IEEE Transactions on Power Electronics, vol.13. No 3, 1998, P. 586÷596.
5. Lupenko A.M. Elektronnyi puskorehuliuiuchyi aparat, Deklaratsiinyi patent Ukrainy na korysnu model. No 7819. Publ. Bull. No 7 vid 15.07.2005 y.
6. A. Lupenko. Odnokaskadnyi elektronnyi puskorehuliuiuchyi aparat dlia natriievykh lamp vysokoho tysku// Tekhnichna elektrodynamika, 2006, No 2, P. 42÷47.
7. T.F. Wu, T.H. Yu. Analysis and Design of a High Power Factor, Single-Stage Electronic Dimming Ballast// IEEE Transaction on Industry Applications, vol.34, No 3, 1998, P.606÷615.
8. H.L. Cheng, C.S. Moo, W.M. Chen. A novel Single-Stage High-Power-Factor Electronic Ballast with Symmetrical Topology//IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.50, No 4, 2003, P. 759÷766.
9. Lupenko A.M. Odnokaskadnyi elektronnyi puskorehuliuvalnyi aparat z korektorom koefitsiienta potuzhnosti// Deklaratsiinyi patent Ukrainy na korysnu model No 17388, Publ. Bull. No 9, 15.09.2006.
10. Lupenko A. Odnokaskadnyi elektronnyi puskorehuliuvalnyi aparat dlia liuminestsentnykh lamp z korektsiieiu koefitsiienta potuzhnosti ta diminhovymy vlastyvostiamy, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. -2007, P. 118-129.
11. C.K.Tse. Zero-Order Switching Networks and Their Applications to Power Factor Correction in Switching Converters //IEEE Transactions on Circuits and Systems – I: Fundamental Theory and Applications, Vol.44, No 8, 1997, P.667÷675.
12. S.Singer. Realization of loss-free resistive elements, IEEE Transaction on Circuits and Systems, 1990,vol.37, No 1, P. 54-60.
13. S.Singer, R.W. Erikson. Power-source element and its properties, IEE Proc.-Circuits Devices Syst., vol.141, No 3, 1994, P. 220÷226.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.