Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25809
Назва: Лабораторний практикум з дисципліни «Техніка високих напруг» : методичні вказівки
Автори: Вакуленко, Олександр Олексійович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії. Кафедра електричної інженерії. Старший викладач. Тел. 0969415915
Бібліографічний опис: Лабораторний практикум з дисципліни «Техніка високих напруг» : методичні вказівки для студентів напряму підготування 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» й спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл.: О. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 88 с.
Bibliographic description: Laboratory Practicum on discipline "High Voltage Technique" : methodical instructions for students of the direction of preparation 6.050701 "Electrical engineering and electrotechnology" and specialty 141 "Electricity, electrical engineering and electromechanics" / Comp. : O. Vakulenko. - Ternopil: TNTU, 2017. - 88 p.
Дата публікації: 26-жов-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблені з метою засвоєння на лабораторних заняттях теоретичного матеріалу з дисципліни «Техніка високих напруг» й містять практичні вказівки до визначення основних законів і властивостей високовольтних полів, вирішення задач ефективного функціонування високовольтного устаткування, запитання для самопідготування та розраховані на отримання навиків визначення діелектричних втрат, електричної міцності високовольтної ізоляції, інтенсивності часткових розрядів, питомих електричних опорів, принципів функціонування високовольтних електроустановок і споруд на їх моделях, а також обчислення похибок високовольтних вимірювань.
Опис: Розглянуто й рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 02 від 26 жовтня 2017 року.
Зміст: ЗМІСТ Лабораторна робота №1 ............................................................................... Дослідження електричної міцності повітряних проміжків при змінній та постійній напругах. 44 Лабораторна робота №3 ............................................................................... Визначення електричної міцності твердого діелектрика. 17 Лабораторна робота №4 ............................................................................... Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат високовольтної ізоляції. 33 Лабораторна робота №5 ............................................................................... Дослідження генератора імпульсних напруг. 50 Лабораторна робота №7 ............................................................................... Дослідження стаціонарних перенапруг в електричних системах з ізольованою та резонансно заземленою нейтраллю. 65 Рекомендована література .......................................................................... 86
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25809
Власник авторського права: Вакуленко О.О., 2017 рік
Перелік літератури: 1. Бржезицький В. О. Техніка і електрофізика високих напруг : навч. посібн. / В. О. Бржезицький, А. В. Ісакова, В. В. Рудаков ; за ред. В. О. Бржезицького. – Харків : НТУ «ХПІ». – Торнадо, 2005. – 930 с. 2. Долгинов А. И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике / А. И. Долгинов. – М. : Энергия, 1968. – 464 с. 3. Закарюкин В. П. Техника высоких напряжений : конспект лекций / В. П. Закарюкин. – Иркутск : ИрГУПС, 2005. – 137 с. 4. Колечицкий Е. С. Основы расчета заземляющих устройств : учебн. пособие / Е. С. Колечицкий. – М. : Изд-во МЭИ, 2001.– 48 с. 5. Маврін О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : конспект лекцій / О. І. Маврін, К.Б. Покровський. – Львів : Вид–во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 100 с. 6. Техника высоких напряжений. Лабораторный практикум : учебн. пособие для вузов / М. Е. Иерусалимов [и др.] ; под ред. М. Е. Иерусалимова. - Киев : Вища школа, 1987. - 213 с. : ил. 7. Техника высоких напряжений : учебн. для вузов / Л. Ф. Дмоховская, В. П. Ларионов, Ю. С. Пинталь ; под общ. ред. Д. В. Разевига. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Энергия, 1976. – 488с. : ил. 8. Техника высоких напряжений : учебн. пособие / И. М. Богатенков, Г. М. Иманов, В. Е. Кизеветтер ; под ред. Г. С. Кучинского. – СПб : Изд-во ПЭИПК, 1998. – 700 с. : ил.
Тип вмісту : Laboratory Instructions
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ТВН - Методичка до лабораторного практикуму.pdf36,86 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора