Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25707
Title: Реалізація потенціалу туристичної галузі як складова економічного зростання України
Authors: Машлій, Галина Богданівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): 8. Машлій Г.Б. Реалізація потенціалу туристичної галузі як складова економічного зростання України/ Г.Б. Машлій // Актуальні питання сьогодення [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.6. – с. 40-41
Conference/Event: Актуальні питання сьогодення [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»
Issue Date: 2018
Date of entry: 21-Jun-2018
Publisher: ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вінниця
Page range: с. 40-41
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25707
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Теребух, А.А. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні [Текст] / А.А. Теребух, О.П. Макар, Г.Я. Ільницька // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26). – Ч. 2. – С. 126 – 129. 2. Талалай В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс]/ В.В. Талалай// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та науковий потенціал світу»/ - (м.Київ, 17.03.2016 р.) - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/talalaj.htm. 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали Машлій ГБ.docx21,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools