Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25592
Title: Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів освітнього рівня бакалавр для усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» і спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Радинський, Сергій Віталійович
Панухник, Олена Віталіївна
Федотова, Яна Генадіївна
Bibliographic description (Ukraine): Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь. Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Country (code): UA
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25592
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnostuka fin stany pidpr_samostiyna robota (Mt) 2017.pdf291,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools