Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24835

Назва: Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону
Інші назви: Hotel and restaurant business enterprises innovative potential of the region
Автори: Островська, Галина Йосипівна
Беркита, Н. В.
Василевська, К. А.
Ostrovska, H.
Berkyta, N.
Vasylevska, K.
Приналежність: Тернопільський національний політехнічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Островська Г. Й. Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу регіону / Островська Г. Й., Беркита Н. В., Василевська К. А. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 50–51.
Bibliographic description: Ostrovska H., Berkyta N., Vasylevska K. (2018) Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu rehionu [Hotel and restaurant business enterprises innovative potential of the region]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 50-51 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 640.4
658.589
332.1
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 50-51
Початкова сторінка: 50
Кінцева сторінка: 51
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24835
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 2. Островська Г.Й. Модернізація методики оцінювання людського капіталу компанії / Г.Й. Островська // Економічний форум // Науковий журнал Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2017. – № 4. – С. 285–291.
3. Готельно-ресторанна справа. Навчально-методичне видання. Книга 1. / [Б. М. Андрушків, Л. Я. Малюта, Г. Й. Островська та ін.]. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. – 268 с.
References: 2. Ostrovska H.Y. Modernizatsiia metodyky otsiniuvannia liudskoho kapitalu kompanii, H.Y. Ostrovska, Ekonomichnyi forum, Naukovyi zhurnal Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Lutsk, 2017, No 4, P. 285–291.
3. Hotelno-restoranna sprava. Navchalno-metodychne vydannia. Knyha 1., [B. M. Andrushkiv, L. Ya. Maliuta, H. Y. Ostrovska and other], Ternopil : FOP Palianytsia V. A., 2018, 268 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.