Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24737

Назва: Investigation of the influence of boundary conditions and degradation factor of the surface layer on the GTE structural elements stress-strain state
Інші назви: Дослідження впливу граничних умов та ступіню деградації поверхневого шару на напружено-деформований стан елементів конструкцій ГТД
Автори: Кравчук, Леонід Васильович
Задворний, Євгеній Олександрович
Буйських, Костянтин Павлович
Феофентов, Микола Миколайович
Киселевська, Світлана Григорівна
Kravchuk, Leonid
Zadvornyi, Evgenii
Buiskykh, Kostiantyn
Feofentov, Mykola
Kyselevska, Svitlana
Приналежність: Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна
G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of the NAS of Ukraine
Бібліографічний опис: Investigation of the influence of boundary conditions and degradation factor of the surface layer on the GTE structural elements stress-strain state / Leonid Kravchuk, Evgenii Zadvornyi, Kostiantyn Buiskykh, Mykola Feofentov, Svitlana Kyselevska // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 97–104. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Kravchuk L., Zadvornyi E., Buiskykh K., Feofentov M., Kyselevska S. (2017) Investigation of the influence of boundary conditions and degradation factor of the surface layer on the GTE structural elements stress-strain state. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 97-104.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 2-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 539.434
Теми: жароміцний сплав
деградований поверхневий шар
термовтомна тріщина
термонапружений стан
газотурбінний двигун
heat-resistant alloy
degraded surface layer
thermal fatigue crack
thermal stress state
gas-turbine engine
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 97-104
Початкова сторінка: 97
Кінцева сторінка: 104
Короткий огляд (реферат): Показано вплив граничних умов нестаціонарного термоциклічного навантаження та деградації поверхневих шарів матеріалу на напружено-деформований стан матеріалу клиновидних зразків, що моделюють кромку лопаток газотурбінних двигунів, з використанням методів фізичного і математичного моделювання за наявності дефектів типу тріщин. Вказано на необхідність дослідження процесів змін структури і властивостей матеріалу, теплового та напружено-деформованого стану матеріалу для визначення можливості безпечного подовження встановленого ресурсу існуючого обладнання, забезпечення економічності та надійності нових енергетичних систем.
The influence of the boundary conditions of the nonstationary thermal cyclic loading and degradation of the material surface layers on the stress-strain state of the material of the wedge-shaped specimens, which model the gas-turbine engine blade edge, is shown using the methods of physical and mathematical modeling with the presence of crack-type defects. The necessity of the investigation of structural changes and properties of the material, thermal and thermal-deformed state of the material is demonstrated to determine the possibilities of safe extension of the given lifetime of the equipment and assurance of efficiency as well as reliability of energy systems.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24737
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния [Текст] / [Третьяченко Г.Н., Кравчук Л.В., Куриат Р.И. и др.]. – К.: Наук. думка, 1985. – 278 с.
2. Гецов, Л.Б. Материалы и прочность деталей газовых турбин [Текст] / Л.Б. Гецов. – М.: Недра, 1996. – 591 с.
3. Bensch, M. Modelling of High Temperature Oxidation of Alumina-Forming Single-Cristal Nickel-Base Superalloys [Теxt] / M. Bensch, A. Sato, N. Warnken, E. Affeldt, R.C. Reed, U. Glatzel // Acta Materialia. – 2012. – Vol. 60. – Is. 15. – P. 5468 – 5480.
4. Sato А. Oxidation of nickel-based single-crystal superalloys for industrial gas turbine applications / А. Sato, Y.-L. Chiu, R.C. Reed // Acta Materialia. – 2011. – Vol. 59. – P. 225-240.
5. Buiskikh, K.P. Kinetics and Mechanisms of Degradation of the Surface Layers of Gas-Turbine Engine Structural Components Under Cyclic Thermal Loading During Initiation and Propagation of Thermal Fatigue Cracks [Теxt] / K.P. Buiskikh, S.G. Kiselevskaya, L.V. Kravchuk, E.A. Zadvornyi, N.N. Feofentov // Strength of Materials. – 2016. – Vol. 48. – Is. 6. – P. 64 – 72.
6. Єдина система захисту вiд корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростiйкі. Метод випробувань на високотемпературну корозiю та термовтому в потоцi продуктiв горiння палива: ДСТУ 2367-94. – [Чинний від 1994-01-01]. – Наказ № 94 від 25.02.94. – 9 с. – (Національний стандарт України).
7. Kravchuk, L.V. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow [Теxt] / L.V. Kravchuk, R.I. Kuriat, K.P. Buiskikh, E.A. Zadvornyi, S.G. Kiselevskaya // Strength of Materials. – 2006. – Vol. 382 (38). – Is. 4. – P. 386 – 391.
8. Kravchuk, L.V. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components [Теxt] / L.V. Kravchuk, R.I. Kuriat, K.P. Buiskikh, S.G. Kiselevskaya // Strength of Materials. – 2008. – Vol. 395 (40). – Is. 5. – P. 552 – 559.
References: 1. Tret'yachenko G.N., Kravchuk L.V., Kuriat R.I., et al., Thermal Fatigue of Materials under Conditions of Inhomogeneous Thermal Stressed State, Naukova Dumka, Kiev, 1985, 278 p. [in Russian].
2. Getsov L.B., Materials and Strength of the Components of Gas Turbines, Nedra, Moscow, 591 p. [in Russian].
3. Bensch M., Sato A., Warnken N., Affeldt E., Reed R.C., Glatzel U. Modelling of High Temperature Oxidation of Alumina-Forming Single-Cristal Nickel-Base Superalloys, Acta Materialia, Vol. 60, Is. 15, 2012, pp. 5468 – 5480.
4. Sato А., Chiu Y.-L., Reed R.C. Oxidation of nickel-based single-crystal superalloys for industrial gas turbine applications, Acta Materialia, Vol. 59, 2011, pp. 225 – 240.
5. Buiskikh K.P., Kiselevskaya S.G., Kravchuk L.V., Zadvornyi E.A., Feofentov N.N. Kinetics and Mechanisms of Degradation of the Surface Layers of Gas-Turbine Engine Structural Components Under Cyclic Thermal Loading During Initiation and Propagation of Thermal Fatigue Crack, Strength of Materials, Vol. 48, Is. 6, 2016, pp. 64 – 72.
6. DSTU 2367-94. Unified System of Protection against Corrosion and Aging. Refractory Metals, Alloys, and Coatings. A Method for Testing for High-Temperature Corrosion and Thermal Fatigue in a Flow of the Combustion Products of Fuel [in Ukrainе], Kiev, Valid since February 25, 1994.
7. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Zadvornyi E.A., Kiselevskaya S.G. Study of Damage Kinetics of Heat-Resistant Alloys Subjected to Thermocyclic Loading in a Gas Flow, Strength of Materials, Vol. 382 (38), Is. 4, 2006, pp. 386 – 391.
8. Kravchuk L.V., Kuriat R.I., Buiskikh K.P., Kiselevskaya S.G. Surface Layers' Degradation of Heat-Resistant Alloys and Thermal Fatigue Damageability of Gas Turbine Engine Structural Components, Strength of Materials, Vol. 395 (40), Is. 5, 2008, pp. 552 – 559.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.