Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24332

Назва: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерна візуалізація біосигналів”
Інші назви: Methodical instructions for laboratory work on discipline "Computer visualization of biosignals"
Автори: Паляниця, Юрій Богданович
Дедів, Леонід Євгенович
Приналежність: ТНТУ, кафедра БТ, Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Паляниця Ю.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерна візуалізація біосигналів” для студентів напряму підготовки 6.050902 – Радіоелектронні апарати спеціальності 7.05090204, 8.05090204 – Біотехнічні та медичні апарати і системи. / Ю.Б.Паляниця, Л.Є.Дедів: – Тернопіль: ТНТУ, 2018 – 29 с.
Дата публікації: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 004.925
Теми: Matlab
візуалізація
біосигнал
математична обробка
visualization
biosignal
mathematical signal processing
Кількість сторінок: 29
Короткий огляд (реферат): Метою предмету є набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків для вирішення задач побудови та експлуатації комп’ютерних систем візуалізації біосигналів. Завданнями є вивчення основи роботи з персональним комп’ютером (ПК), як засобом візуалізації біосигналів, принципом роботи, конструкцією, з видами та методами формування зображення на моніторах, їх класифікацією і принципом роботи, використанням програмного забезпечення ПК, як інструменту для візуалізації біосигналів, з теорією і прикладними питаннями розробки і побудови систем візуалізації біосигналів, як інтерфейсу між людиною та ПК. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи принципів комп’ютерної візуалізації біосигналів; методи формування зображення на моніторі; принцип роботи, конструкцію персонального комп’ютера, як засобу візуалізації біосигналів; алгоритми роботи програмних засобів комп’ютерної візуалізації інформації біосигналів. Студент повинен уміти: теоретично оцінювати ефективність систем комп’ютерної візуалізації біосигналів; застосувати комп’ютер для візуалізації біосигналів; розробити алгоритми функціонування системи комп’ютерної візуалізації біосигналів на базі ПК; оцінити якість роботи системи згідно із згаданими критеріями. The aim of the course is to acquire theoretical knowledge and practical skills for students in order to solve the problems of constructing and operating computer systems for visualization of biosignals. The tasks are to study the basics of working with a personal computer (PC) as a means of visualizing biosignals, the principle of operation, design, with the views and methods of image forming on monitors, their classification and principle of operation, the use of PC software as a tool for visualizing biosignals, with the theory and applied questions of developing and constructing biosignal visualization systems, as an interface between a person and a PC. As a result of studying the discipline the student must know: the theoretical basis of the principles of computer visualization of biosignals; methods of image formation on the monitor; the principle of work, the design of a personal computer, as a means of visualization of biosignals; algorithms of software tools for computer visualization of information biosignals. Student should be able to: theoretically evaluate the effectiveness of computer visualization of biosignals; apply a computer to visualize biosignals; to develop algorithms for functioning of the system of computer visualization of biosignals on the basis of PC; evaluate the quality of the
Опис: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерна візуалізація біосигналів”
Зміст: ВСТУП ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Лабораторна робота № 1. Морфологічний аналіз зображень в системі Matlab Лабораторна робота № 2. Сегментація зображень в системі Matlab методом k-середніх Лабораторна робота № 3. Тривимірна візуалізація зображень в системі Matlab Лабораторна робота № 4. Знаходження контурів елементів зображеня в системі Matlab
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24332
Власник авторського права: © Паляниця Юрій Богданович
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_80WiBwAAAAJ&hl
Перелік літератури: 1. Гонсалес, Джевирс. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е издание. М.: Вильямс, 2009. – 992 с.:ил. 2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: - М.: Мир, 1982. – 790 с. 3. Дьяконов В.П., MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/ Работа с изображениями и видеопотоками. – М.: СОЛОН-Пресс, 2010. – 400 с. 4. Обработка сигналов и изображений. Режим доступу: http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/31.php 5. Журавель, И.М. Краткий курс теории обработки изображений / И.М. Журавель. – М., 1999.
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри біотехнічних систем

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Palaniza.pdf703,49 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Palaniza.djvu127,86 kBDjVuПереглянути/відкрити
Palaniza__COVER.png246,56 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора