Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24265

Title: Дослідження електронного урядування як форми організації державного управління, на прикладі Департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА
Other Titles: An investigation of e-government as a form of public administration at the Department of Economic Development and Trade of the Ternopil Regional State Administration
Authors: Гладій, Катерина Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Гладій Катерина Іванівна. Дослідження електронного урядування як форми організації державного управління, на прикладі Департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „074 — публічне управління та адміністрування“/ К.І. Гладій. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 17 с.
Issue Date: 21-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Supervisor: Кужда, Тетяна Іванівна
UDC: 351
Keywords: 074
публічне управління та адміністрування
електронне урядування
державне управління
адміністративні послуги
центр надання адміністративних послуг
програма розвитку
система інтероперабельності
e-government
state administration
administrative services
center for providing administrative services
development program
system of interoperability
Number of pages: 17
Abstract: Метою роботи є вивчення теоретичних засад електронного управління та його практичної сторони впровадження в Департаменті електронного розвитку та торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації та в Україні загалом. Методи дослідження – економіко–статистичного, системного та порівняльного аналізу, метод експертного опитування, діалектичного пізнання, економічного синтезу. Запропоновано проходження працівниками обласної державної адміністрації навчань з питань електронного урядування для підвищення рівня компетентності в даному питанні та можливості подальшого використання знань в професійній діяльності. Здійснено обґрунтування ефективності запропонованих навчань. Сформовано квартальний прогноз кількості адміністративних послуг, які будуть надаватися ЦНАПами в Тернопільській області.
The aim of the work is to study the theoretical foundations of e-government and its practical aspects in the Department of Economic Development and Trade of the Ternopil Regional State Administration and in Ukraine as a whole. Research Methods cover the economic and statistical, system and comparative analysis, method of expert polling, dialectical knowledge, and economic synthesis. E-government training has been offered for raising the competence level of regional state administration employees and further using this knowledge in their professional activities. The effectiveness of proposed training has been substantiated. A quarterly forecast of administrative services that will be provided by the Centers for administrative services provision in the Ternopil region has been made.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24265
Copyright owner: Гладій К.І., 2018
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:074 — публічне управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Gladij.pdf319,1 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Gladij.djvu132,05 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_Gladij__COVER.png148,5 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools