Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24260

Назва: Методи моніторингу та розрахунку експлуатаційних впливів і динаміки руху колісних транспортних систем при транспортуванні великогабаритних вантажів: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання
Автори: Ясній, Петро Володимирович
Гудь, Віктор Зіновійович
Пиндус, Юрій Іванович
Гудь, Михайло Іванович
Коневич, Марія Романівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методи моніторингу та розрахунку експлуатаційних впливів і динаміки руху колісних транспортних систем при транспортуванні великогабаритних вантажів : навчальний посібник / Укладачі : Ясній П.В., Гудь В.З., Пиндус Ю.І., Гудь М.І., Коневич М.Р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 168 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім. І.Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 629.113
656
621.01
Діапазон сторінок: 168
Короткий огляд (реферат): У навчальному посібнику розглянуто основні розрахункові й експериментальні методи визначення характеристик криволінійного руху автопоїздів та дослідження стійкості й керованості колісних транспортних засобів при транспортуванні великогабаритних конструкцій. Викладено методологію прогнозування характеристик криволінійного руху колісних транспортних систем великої вантажопідйомності. Описано розрахункові схеми і рівняння динаміки криволінійного руху автопоїздів з урахуванням їх конструктивних особливостей. Наведено методики математичного моделювання взаємодії ланок автопоїзда, взаємодії колісного рушія з недеформівною опорною основою, моделювання сил повітряного опору.
Опис: Навчальний посібник адресований студентам, які навчаються за спеціальностями: 274 «Автомобільний транспорт»; 275 «Транспортні технології»; 133 «Галузеве машинобудування».
Зміст: Вступ ... 5 Розділ 1. Основні методи оцінювання параметрів криволінійного руху автопоїздів та їх стійкості й керованості ... 11 1.1. Розрахункові й експериментальні методи визначення характеристик криволінійного руху автопоїздів … 11 1.2. Дослідження стійкості й керованості колісних транспортних засобів ... 17 1.3. Конструювання і розрахунок приводів рульового керування автопоїздів-ваговозів … 36 Розділ 2. Методи прогнозування характеристик криволінійного руху колісних транспортних систем великої вантажопідйомності … 47 2.1. Математична модель криволінійного руху дволанкового автопоїзда по недеформівній опорній основі … 47 2.1.1. Загальні положення, що стосуються розроблення математичної моделі … 47 2.1.2. Розрахункові схеми і рівняння динаміки криволінійного руху автопоїздів при різних конструктивних варіантах … 47 2.1.3. Математичне моделювання взаємодії ланок автопоїзда через зчіпні пристрої … 54 2.1.4. Математична модель взаємодії колісного рушія з недеформівною опорною основою … 59 2.1.5. Моделювання сил повітряного опору … 67 2.1.6. Рівняння для визначення нормальних реакцій під колесами ланок автопоїзда … 68 2.1.7. Математична модель трансмісії автопоїзда … 69 2.1.8. Моделювання дій водія … 75 2.2. Програмна реалізація математичної моделі … 80 Розділ 3. Експериментальні дослідження руху дволанкового автопоїзда на недеформівній опорній основі … 90 3.1. Умови та методика проведення експериментальних досліджень … 97 3.2. Апаратурно-вимірювальний комплекс … 108 3.3. Результати експериментальних досліджень. Оцінювання адекватності й точності математичної моделі руху автопоїзда ... 110 Розділ 4. Результати теоретичних досліджень криволінійного руху автопоїзда за різних законів керування поворотом коліс причіпної платформи … 119 4.1. Підвищення безпеки руху великовантажних колісних транспортних систем при перевезенні великогабаритних неподільних вантажів … 119 4.2. Методика і вихідні дані для проведення обчислювальних експериментів ... 120 4.3. Аналіз результатів моделювання ... 122 Основні висновки … 150 Список літератури … 152
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24260
Власник авторського права: © Ясній П.В., Гудь В.З., Пиндус Ю.І., Гудь М.І., Коневич М.Р., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Закин Я.X. Прикладная теория движения автопоезда. – М.: Транспорт, 1967. – 225 с. 2. Закин Я.X. Маневренность автомобиля и автопоезда. – М.: Транспорт, 1986. – 137 с. 3. Schraeder K. Die Radbahnek der Strassen – fahrzenge. АТ2, №11. – 1934, 71 – 77 р. 4. Житов И.Н. Теория вписывания подвижного состава в закругления безрельсовых дорог и применение ее к лесовозным экипажам: Автореферат дис. … канд. техн. наук. – Киев, 1953. – 31 с. 5. Fazekas G.A. On the kinematik path of semitrailers // Journal of applied mechanics. – 1955. – №9. – P. 273–279. 6. Конструкция и расчет автомобильных поездов / Я.X. Закин [та інш.]; Под ред. Я.Х. Закина. – Л.: Машиностроение, 1968. – 331 с. 7. Закин Я.Х. Основы теории движения транспортных и специальных автомобильных поездов: Дис. …докт. техн. наук. – Л., 1960. – 379 с. 8. Закин Я.Х. Ширина проездов при движении автопоездов. – М.: Транспорт, 1968. – 81 с. 9. Курочкин А.С. Исследование маневренности и устойчивости автомобильного поезда с длиннобазным многоосным полуприцепом: Дисс. ... кандидата техн. наук. – Киев, 1978. – 161 с. 10. Ермилов С.С., Колпаков А. П. Результаты исследований автопоезда с управляемыми колесами полуприцепа // Автомобильная промышленность. – 1964. – № 9. – С. 28 – 32. 11. Колпаков А.П. Исследование поворотливости автопоезда с управляемыми и ведущими колесами полуприцепа: Автореферат дис. … канд. техн. наук. – М., 1965. – 18 с. 12. Марголис Я.С. Исследование влияния конструкции поворотных устройств на маневренность и износ шин сочлененных автобусов и троллейбусов: Дис. …канд. техн. наук. – М., 1966. – 175 с. 13. Ширяев П.П. Исследование влияния поворотных устройств прицепов и полуприцепов на устойчивость движения и поворотоспособность автомобильных поездов: Автореферат дис. … канд. техн. наук. – М., 1963. – 27 с. 14. Крышень Н.И. О требованиях к рулевому приводу и к поворотным устройствам управляемых колес полуприцепов // Автомобильная промышленность. – 1965. – № 2. – С. 24 – 26. 15. Крышень Н.И. О требованиях к рулевым приводам управляемых колес полуприцепов // Автомобильная промышленность. – 1968. – № 6. – С. 29 – 31. 16. Атаев С.С., Кулик Б.Ф. К вопросу улучшения кинематики поворота длиннобазных полуприцепов для перевозки железобетонных конструкций // Автомобильная промышленность. – 1966. – № 6. – С. 29 – 32. 17. Лахно В.П., Лахно Р.П. Автомобильные лесовозные поезда. – М.: Гослесбумиздат, 1962. – 177 с. 18. Приходько В.И. Методика расчета крестообразной сцепки автопоезда при криволинейном движении // Автомобильная промышленность. – 1972. –№ 4. – С. 22 – 23. 19. Ferrigno E. Sul moto dei carrelli remorchiati in curva // АТА. – N 3. – 1968. – P. 157 – 161. 20. Атаев С.С., Кулик Б.Ф. К вопросу улучшения кинематики поворота длиннобазных полуприцепов для перевозки железобетонных конструкций // Автомобильная промышленность. – 1966. – № 6. – С. 29 – 32. 21. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Ч. 1. – М.: Высшая школа, 1971. – 496 с. 22. Лысов А.М. Вопросы кинематики и динамики поворота тягача с прицепом // Труды НАТИ. – 1959. – Вып. 80. – 78 с. 23. Зисман Л.М., Гинцбург Л.Л. Методика аналитического определения взаимного положения прицепного звена и тягача на поворотах // Автомобильная промышленность. – 1973. – № 10. – С. 15 – 16. 24. Григорьев С.М. Исследование поворота тракторного агрегата // Труды ЛИМСХ. – 1950. – № 7. – С. 39 – 43. 25. Закин Я.Х. Методы анализа маневренных свойств автопоездов. – М.: Автотрансиздат, 1961. – 42 с. 26. Андреев А.С, Павлов В.А. Кинематический анализ криволинейного движения многозвенного прицепного автопоезда // Автомобильная промышленность. – 1969. – № 3. – С. 8 – 10. 27. Сигал Я.Е. К теории поворота автопоезда с неуправляемыми колесами прицепного звена // Автомобильная промышленность. – 1974. – № 10. – С. 23 – 25. 28. Hain K. Schleppkuzvenbestimmung mit Hilfe ven curventafeln // ATZ. – № 11. – 1952. – 269 s. 29. Фаробин Я.Е., Анисков Е.Д. Особенности расчета прицепной системы грузоподъемностью 180 т // Автомобильная промышленность. – 1974. – № 8. – С. 26 – 28. 30. Кончаковский В.И. Поворотные устройства прицепов // Автомобили и прицепы. – 1960. – № 3. – С. 7 – 11. 31. Колпаков А.П. та інш. Универсальные модели для исследования кинематики и устойчивости движения автопоездов // Автомобильная промышленность. – 1969. – № 2. – С. 10 – 11. 32. Фаробин Я.Е. Теория поворота транспортных машин. – М.: Машиностроение, 1970. – 176 с. 33. Фаробин Я.Е., Овчаров В.А., Кравцева В.А. Теория движения специализированного состава. – Воронеж, 1981. – 160 с. 34. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля. – М.: Машиностроение, 1971. – 416 с. 35. Смирнов Г.А. Теория движения колесных машин: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с. 36. Зыков В.К. Математическая модель многозвенного автопоезда // Моделирование и исследование предельных возможностей систем управления. 1976. – С. 114 – 117. 37. Брянский Ю.А. Управляемость большегрузных автомобилей. – М.: Машиностроение, 1983. – 176 с. 38. Азбель А.Б., Беленький Ю.Ю., Мартыненко Г.В. Вписываемость длиннобазных седельных автопоездов на перекрестках дорог // Автомобильная промышленность. – 1984. – № 4, – С.19 – 20. 39. Асриянц А.А., Хачатуров А.А., Шестаков И.М. та інш. Исследование криволинейного движения автопоезда с помощью ЭВМ // Труды МАДИ. – 1974. – Вып. 91. – С. 51 – 58. 40. Беленький Ю.Ю., Азбель А.Б., Жуков А.В. та інш. Расчет ширины коридора вписывания автопоезда в поворот с применением ЭЦВМ // Автомобильная промышленность. – 1976. – № 12. – С. 24 – 25. 41. Додонов Б.М., Ильичев А.В. Алгоритм исследования на ЭВМ криволинейного курсового движения полуприцепа. Колебания и устойчивость движения автомобиля и автопоезда. – М.: МАДИ, 1981. – С. 92 – 99. 42. Тропин С.Л. Повышение безопасности движения большегрузных колесных транспортных систем при перевозке крупногабаритных неделимых грузов / Диссертация канд. техн. наук: 05.05.03. – НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Н. Новгород, 2014. – 185 с. 43. Синюшкин Ю.А. Координатная сетка в дорожном покрытии для исследования параметров движения автомобиля // Автомобильная промышленность. – 1985. – № 2. – С. 15 – 23. 44. Степанов Е.Ф., Сливинский В.И., Троицкий В.Т., Чугунов В.Е. Тензометрическое опорно-сцепное устройство // Автомобильная промышленность. – 1987. – № 4. – С. 38. 45. Степанов А.П., Давыдов Н.Г. Эксплуатация и безопасность движения плавающих машин. – М.: Транспорт, 1988. – 319 с. 46. Чудаков Е.А. Теория автомобиля. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 463 с. 47. Певзнер Я.М. Теория устойчивости автомобиля. – М.: Машгиз, 1947. – 156 с. 48. Зимелев Г.В. Теория автомобиля. – 2-е изд., перераб. – М.: Воениздат, 1957. – 455 с. 49. Фалькевич Б.С. Теория автомобиля – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машгиз, 1963. – 239 с. 50. Добрин А.С. Устойчивость и управляемость автомобиля при неустановившемся движении // Автомобильная промышленность. – 1968. – № 9. – С. 29 – 35. 51. Антонов Д.А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. М.: Машиностроение, 1978. – 216 с. 52. Антонов Д.А. Расчёт устойчивости движения многоосных автомобилей. – М.: Машиностроение, 1984. – 168 с. 53. Динамика системы дорога – шина – автомобиль – водитель / Под ред. А.А. Хачатурова. – М.: Машиностроение, 1976. – 286 с. 54. Артемьев А.Н. Системный подход в теории проектирования автомобиля. – М.: НИИНавтопром, 1981. – 113 с. 55. Артемьев А.Н. Управляемость и аналитическое конструирование автомобиля. – М.: НИИНавтопром, 1981. – 58 с. 56. Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные движители. – М.: Машиностроение, 1972. – 184 с. 57. Пчелин И.К., Хачатуров А.А. Уравнения кинематических связей колеса с эластичной шиной и исследование его качения при переменном угле увода // Автомобильная промышленность. – 1964. – № 12. – С. 12 – 15. 58. Лобас Л.Г. Анализ развития и современного состояния динамики колесных машин // Прикладная механика. – 1972. – № 5. – С. 3 – 12. 59. Метелицын И.И. Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – 182 с. 60. Бухин Б.Л. Введение в механику пневматических шин. – М.: Химия, 1988. – 224 с. 61. Келдыш М.В. Шимми переднего колеса трехколесного шасси. – М.: Бюро новой техники НКАП, 1945. – С. 1 – 32. 62. Бидерман В.Л., Гершензон М.М. Расчет радиальной пневматической шины как трехслойной оболочки // Известия вузов. – 1979. – № 6. 63. Белкин А.Е., Ловцова Ю.Ю. Приближенный расчет радиальной шины как трехслойной оболочки на заданную контактную нагрузку // Известия вузов. – 1986. – № 9. 64. Вирабов Р.В. Тяговые свойства фрикционных передач. – М.: Машиностроение, 1982. – 263 с. 65. Вирабов Р.В., Мамаев А.Н., Маринкин А.П., Юрьев Ю.М. Влияние режима качения эластичного колеса на величину боковой силы при боковом уводе // Вестник машиностроения. – 1986. – № 1. 66. Рождественский Ю.М., Машков К.Ю. Математическая модель упругого колеса с деформируемым грунтом в режиме бортового поворота // Труды МВТУ им. Баумана. – 1984. – Вып. 411. – С. 85 – 108. 67. Pacejra N.B. Jaw and Camber Analysis. Mechanics of Pneumatic Tires & Samuel K. Eolitor, N BSMA, Washington. – 1971. – P. 757 – 837. 68. Uticaj nelinearnosti proklizavanja podonskin tockova na stsbilnost kretanja vozils Nikolic Bozidar, Durkovic Radovan, «Motor. Vozila. Motov». – 1985. – № 11, P 62 – 63. 69. Автотранспортные колеса. Балабин И.В., Вазингер В.К., Васильев А.К. та інш. – М.: Транспорт, 1983. – 220 с. 70. Самусенко М.Ф. Конструкция и расчет большегрузных транспортных средств. – М.: МАДИ, 1983. – 91 с. 71. Петренко А.М., Гуров М.М., Коптелов Г.Н. Экспериментальные зависимости бокового увода шины 18.00-24 // Автомобильная промышленность. – 1977. – № 6. – С. 18 – 19. 72. Kane T.R., Man G.K. The importance of slip law nonlincarity in the theory of steady turning of automobiles // Mech. Res. Communs. – 1977. – № 5. – P 315320. 73. Вонг Дж. Теория наземных транспортных средств: Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1982. – 284 с. 74. Дик А.Б. Расчет стационарных и нестационарных характеристик тормозящего колеса при движении с уводом: Дис. …канд. техн. наук. – Омск: САДИ, 1988. – 224 с. 75. Рождественский Ю.Л., Машков К.Ю. О формировании реакций при качении упругого колеса по недеформируемому основанию // Труды МВТУ. – 1982. – № 390. – С. 56 – 64. 76. Наумов В.Н., Батанов А.Ф., Рождественский Ю.Л. Основы теории проходимости транспортных вездеходов. – М.: Изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1988. – 112 с. 77. Закин Я.Х. Поворотливость автомобиля с двухосным прицепом // Автомобиль. – 1957. – № 8. – С. 21 – 23. 78. Mac Adam C.C., Fahcher P.S. A study of the closedloop directional stability of various commercial vehicle configurations // Vehicle Syst. Dyn. – 1986. – 15 N Suppl. – P 367 – 382. 79. Сироткин З.Л., Кухарчик М.П. О факторах, влияющих на устойчивость автомобильного поезда большой грузоподъемности // Автомобильная промышленность. – 1962. – № 7. – С. 23 – 26. 80. Власко Ю.М., Хачатуров А.А. Исследование управляемости автопоезда. – М.: Транспорт, 1970. – 57 с. 81. Никольский В.В., Паненко Т.Р. Исследование устойчивости движе- ния прицепов // Автомобильная промышленность. – 1971. – № 10. – С. 14 – 16. 82. Асриянц А.А., Хачатуров А.А., Яковлев Е.И. Передаточные функции прицепов // Труды МАДИ. – 1973. – Вып. 68. – С. 101 – 105. 83. Асриянц А.А., Хачатуров А.А., Яковлев Е.И. Аналитический метод расчета траекторий криволинейного движения звеньев автопоезда // Труды МАДИ. – 1975. – Вып. 105. – С. 99 – 110. 84. Гришаков Л.В., Вендницкий Ю.Б. О расчете устойчивости автопоездов для перевозки крупногабаритных аппаратов // Труды ВНИИ по монтаж, и специальным строительным работам. – 1974. – Вып. 11. – С. 62 – 69. 85. Гячев Л.В., Павлюк А.С, Величко А.В. Исследование устойчивости движения многоосного прицепа. – Редакция журнала «Автомобильная промышленность». – М., 1985. – 13 с. (Рукопись деп. в НИИНавтопроме, № 1201 – ап. 85). 86. Эллис Д.Р. Управляемость автомобиля: Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1975. – 216 с. 87. Дайбол В.Б., Хаген Д.Х. Поперечная устойчивость автомобильных прицепов. – М.: Мир // Труды американского общества инженеровмехаников: Конструирование и технология машиностроения. – 1969. – № 4. – С. 153 – 159. 88. Гродко Л.Н., Ечеистов Ю.А., Левин Н.Е. Некоторые критерии устойчивости автопоезда // Автомобильная промышленность. – 1977. – № 2. – С. 20 – 22. 89. Ellis J.R. Articulated vehicle ride and haundling // Automobile engineer. – 1966. – № 11. – P. 438 – 446. 89. Mallikarjunarao C., Segel L. A study of the directional and roll dynamics of multiple-articulated vehicles // Vehicle Sys. Dyn. – 1981. – № 2–3. – P. 74 – 77. 90. Fancher Paul S. The static stability of articulated commercial vehicles // Vehicle Sys. Dyn. – 1985. – № 4–6. – P. 201 – 227. 91. Розанов В.Г. Торможение автомобиля и автопоезда. – М.: Машиностроение, 1964. – 243 с. 92. Павлов В.А., Муханов С.А. Транспортные прицепы и полуприцепы, – М.: Воениздат, 1981. – 191 с. 93. Беленький Ю.Б., Метлюк Н.Ф., Борисов Л.Л. Условия устойчивости движения седельного автопоезда при торможении. – В кн.: Автомобилетракторостроение. Динамика движения автомобилей и тракторов. Минск, 1970. – С. 97 – 111. 94. Косолапов Г.М., Климов Л.К. Исследование устойчивости автомобиля при торможении // Автомобильная промышленность. – 1972. – № 10. – С. 20 – 21. 95. Косолапов Г.М., Сидоров Е.Н. Исследование устойчивости движения автомобиля при торможении // Автомобильная промышленность. – 1973. – № 2. – С. 26 – 30. 96. Смирнов Г.А., Ловцов А.Н., Игнатушин А.П. Устойчивость при торможении и поворачиваемость многоосных колесных машин // Труды МВТУ. – 1986. – Вып. 463. С. 14 – 35. 97. Армейские автомобили: Теория / А.С. Антонов та інш. – М.: Воениздат, 1970. – 526 с. 98. Власко Ю.М., Хачатуров А.А. Исследование управляемости автопоезда. – М.: Транспорт, 1970. – 57 с. 99. Ревин А.А. Устойчивость автомобиля на прямолинейном участке при торможении с независимой антиблокировочной системой // Автомобильная промышленность. – 1980. – № 3. – С. 20 – 24. 100. Косолапов Г.М., Ревин А.А., Комаров Ю.Я. та інш. АБС для легкового автомобиля // Автомобильная промышленность. – 1985. – №1 2. С. 19 – 21. 101. Метлюк Н.Ф., Дронин Н.И. К выбору рабочих характеристик тормозных приводов автопоездов // Изв. вузов. Машиностроение. – 1965. – № 8 – С. 120 – 125. 102. Исидзука Хисахико. Рулевое устройство прицепа. – Японск. пат. кл.80 О, N 15532, заявл. 27.04.65. опубл. 30.05.70. 103. Kageuama Jchiro, Saito Jasuski. On the backward maneuverability of articulated vehicles // Vehicle Syst. Dyn. – 1985. – № 14. – P. 42 – 46. 104. Лукин П.П., Гаспарянц Г.А., Родионов В.Ф. Конструирование и расчет автомобиля. Учебник для студентов втузов, обучающихся по специаль- ности "Автомобили и транспорт". – М.: Машиностроение, 1984. – 376 с. 105. Артоболевский И.И. та інш. Синтез плоских механизмов. – М.: Физматгиз, 1959. – 680 с. 106. Амбарцумянц Р.В. Проектирование шарнирного четырехзвенника по заданным конечным взаимоположениям всех его звеньев // Известия вузов. 1979. – № 6. – С. 38 – 41. 107. Амбарцумянц Р.В. К синтезу пятизвенного зубчато-рычажного передаточного механизма // Известия вузов. – 1975. – № 6. – С. 43 – 45. 108. Определение оптимальных кинематических схем механизмов управления автомобилей / ВЦП-МБП-81-13855-М., 8.06.81. – 7 с. – Пер.ст.: Alexandru, P., Manolescu, N., из журн: Buletinul Universitatia din Brasov: – 1977. – Vol. 17. – № 19А. – P. 63 – 71. 109. Бабук В.Я. Исследование нагруженности рулевого привода большегрузных самосвалов БелАЗ // Автотракторостроение: теория и конструкция. – 1985. – Вып. 20. – С. 3 – 5. 110. Иларионов В.А., Мерджанова Ц.П., Стоянов С.П. Эксперименталь- ные исследования работы рулевой трапеции // Автомобильная промышлен- ность. – 1971. – № 10. 111. Фаробин Я.Е. К вопросу о методике определения оптимальных углов поворота управляемых колес четырехосных автомобилей // Автомобильная промышленность. – 1969. – № 2. – С. 26 – 31. 112. Тимофеев С.А. Теоретические основы выбора кинематических характеристик рулевого управления подвески: Дис … канд. техн. наук. – М., 1984. – 186 с. 113. Заявка 3812060 ФРГ, МКИ4 В 60 К 23/04. Механизм поворота / Iohanna P. F. [Hageman]. – 10с. 114. А.с. 1521652 СССР, МКИ4 В 62 Д 5/10. Рулевое управление колесной машины / Подгайный В.В., Красоха Н.А. [СССР]. – 5 С. 115. Каверин И.В., Берловский А.Ю. Поворотные устройства двухосной тележки полуприцепа // Автомобильная промышленность. – 1986. – № 3. – С. 16 – 18. 116. Влияние конструкции сцепных устройств на длину грузовых отсеков автопоезда / ВЦП N 85/7322. – Пер.ст.: Dalzell I. Из журн.: Commercial Motor. – 1984. NW/Е VII, № 21. – Р. 36 – 38. 117. Уменьшение габаритной длины грузовых автопоездов за счет применения телескопических сцепных устройств / ВЦП N 85/4230. – М., Пер. ст.: Scott D. из журн.: Automotive Engineering. – 1984. – Vol. 92, № 6. – Р. 67 – 70. 118. Автопоезда с укороченным прицепным устройством / ВЦП N 84/16959. – Пер. ст.: Vik. F. из журн.: Automobil. – 1983. – vol. 29. № 8, – Р. 21 – 28. 119. Конструкция и расчет автомобильных поездов / Я.X. Закин, М.М. Щукин, С.Я. Марголис та інш. Под ред. Я.Х. Закина. – Л.: Машиностроение, 1968. – 331 с. 120. Каверин И.В., Берловский Ю.А. Двухосные тележки полуприцепов с поворотными осями. – Автомобильная промышленность. – 1986. – № 2. – С. 18 – 19. 121. Динамика длиннобазных автопоездов / М.С. Высоцкий, А.В. Жуков, Г.В. Мартыненко та и др. – Мн.: Наука и техника, 1987. – 199 с. 122. Атаев С.С., Кулик Б.Ф. К вопросу улучшения кинематики поворота длиннобазных полуприцепов для перевозки железобетонных конструкций // Автомобильная промышленность. – 1966. – № 6. – С. 29 – 32. 123. А.С. СССР N 1121168, В 62 13/02. Устройство для управления поворотом двухосной тележки полуприцепа / И.В.Каверин. – 3515307/27-11; Заявлено 25. И. 82; Опубл. 30.10.84, Бюл. N 40. – 3 с. 124. Крышень Н.И. Определение профилей копиров управления приводами поворота колес управляемых полуприцепов // Автомобильная промышленность. – 1976. – № 4. – С. 23 – 29. 125. Устройство для управления колесами полуприцепа: А.с. 1000331 СССР: МКИ В 62 D 13/02/ Жуков А.В., Кирильчик А.В., Смеян А.И., Семанович В.А. 126. Каверин И.В., Берловский Ю.А. Поворотные устройства двухосной тележки полуприцепа // Автомобильная промышленность. – 1986. – № 3. – С. 16 – 24. 127. Машины для транспортирования строительных грузов / Д.В. Булы- чев, М.И. Грифф, Д.М. Златопольский и др. Под. ред. С.П. Епифанова. – М.: Стройиздат, 1985. – 271 с. 128. Курочкин А.С. Исследование маневренности и устойчивости автомобильного поезда с длиннобазным многоосным полуприцепом: Дисс. ... канд. техн. наук. – Киев, 1978. – 161 с. 129. Автоматизированные системы управления АТС особо большой грузоподъемности / В.И. Соболев, Г.Д. Цейтлин, Н.М. Варыпаев, А.Г. Юзефович // Автомобильная промышленность, – 1986. – № 4. – С. 18 – 20. 130. Управление длиннобазных АТС и электроника / С.К. Богданов, В.И. Соловьев, Г.Д. Цейтлин та інш. // Автомобильная промышленность. – 1986. – № 12. – С. 22 – 23. 131. Устройство для обеспечения энергией прицепного звена транс- портного средства: А.с. 1216037 СССР: МКИ В 60 К 25 /08/ Э.Н. Ибрагимов, А.М. Абрамов, А.М. Федотов и др. 132. Соловьев В.И., Цейтлин Г.Д., Юзефович А.Г. Алгоритмы действия следящей системы управления с запоминанием траектории // Совершенствование технико-экономических показателей автомобильной техники. – М., 1983. – С. 86 – 89. 133. Цейтлин Г.Д. Основы создания автоматических систем управления, обеспечивающих совмещение траекторий передней и задней тележек сочлененных транспортных средств: Автореферат дис. … канд. техн. наук – М., 1984. – 24 с. 134. Афанасьев Б.А., Белоусов Б.Н. Проектирование колёсных машин с использованием моделирования.: Учебное пособие по курсу «Моделирование систем колёсных машин». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. – 27 с. 135. Горелов В.А. Научные методы повышения безопасности и энергоэффективности движения многоосных колесных транспортных комплексов: Дис. …докт. техн. наук: 05.05.03. – М., 2012. – 336 с. 136. Павловский М.А., Путята Т.В. Теоретическая механика. – Киев: Вища школа, 1985. – 327 с. 137. Рождественский Ю.Л., Машков К.Ю. О формировании реакций при качении упругого колеса по недеформируемому основанию // Труды МВТУ. – 1982. – № 390. – С. 56 – 64. 138. Рождественский Ю.Л. Анализ и прогнозирование тяговых качеств колесных движителей планетоходов: Дис. …канд. техн. наук: 05.05.03. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1982. – 260 с. 139. Аэродинамика автомобиля / Под ред. В.Г. Гухо. - М.: Машиностроение, 1987. – 424 с. 140. Ловцов Ю.И., Маслов В.К., Харитонов С.А. Имитационное моделирование движения гусеничных машин. – М.: МВТУ, 1989. – 60 с. 141. ГОСТ Р 52302-2004. Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2005. – 31 с. 142. Кнороз В.И. Работа автомобильной шины. – М.: Транспорт, 1976. – 238 с. 143. Аксёнов П.В. Многоосные автомобили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 280 с. 144. Чайковский И.П. Исследование рулевых управлений боевых колёсных машин: Дис. … канд. техн. наук. – М.: ВА БТВ. – 247 с. 145 Гладов Г. И., Петренко А.М. Специальные транспортные средства: Теория: Учебник для вузов. / Под ред. Г.И. Гладова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 215 с.: ил. 146. Гладов Г.И. Основы теории криволинейного движения и проектирования систем управления поворотом большегрузных транспортнотехнологических агрегатов: Дис. …докт. техн. наук: 05.05.03. – М.: МАДИ, 1998. – 391 с. 147. El-Gindy M., Wong J.Y. Comparison of Various Computer Simulation Models for Predicting the Directional Responses of Articulated Vehicles // Vehicle Sys. Dyn. – 1987. – № 5–6. – P. 249 – 268. 148. Kageyama I., Saito Y. On the backward maneuverability of articulated vehicles // Vehicle Sys. Dyn. – 1985. – № 14. – P. 42 – 46. 149. Azad N.L., Khajepour A., Mcphee J. Robust state feedback stabilization of articulated steer vehicles // Vehicle Sys. Dyn. – 2007. – № 3. – P. 249 – 275. 150. Пахтер И.Х., Цейтлин Г.Д. Системы управления прицепов- тяжеловозов. – М.: НИИНавтопром, 1976. – 64 с. 151. Гдадов Г.И., Морозова А.Ю. Системы управления поворотом специальных транспортных средств: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). – М., 2004. – 88 с. 152. Грузовые автомобили / М.С. Высоцкий [та інш.]. – М.: Машиностроение, 1979. – 384 с. 153. Гладов Г.И., Петренко А.М. Специальные транспортные средства: Проектирование и конструкции: Учебник для вузов / Под ред. Г.И. Гладова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 320 с. 154. Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили. – М.: Машиностроение, 1981. – 279 с. 155. Проектирование полноприводных колёсных машин: Учебник для вузов; В 3 т. / Б.А. Афанасьев [та інш.]; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – Т. 1. – 496 с. 156. Пирковский Ю.В., Шухман С.Б. Теория движения полноприводного автомобиля (прикладные вопросы оптимизации конструкции шасси). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 230 с. 157. Fuzzy Logic Toolbox. User’s Guide, Version 2. – Natick: The MathWorks, Inc., 1999. – 203 р. 158. Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику. – www.exponenta.ru. 153. Малиновский М.П. Метод повышения активной безопасности путем предупреждающего управления движением автопоезда: Автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.03. – М.: МАДИ (ГТУ), 2009. – 20 с. 154. Zhang D.J., Tabarrok B. On Nonlinear Yaw Model for Directional Responses of Log Hauling Trucks. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers / Multibody System Dynamics, 1997. – N. 4 – P. 381 – 403. 155. Соловьев В.И., Цейтлин Г.Д., Юзефович А.Г. Алгоритмы действия следящей системы управления с запоминанием траектории // Совершенствование технико-экономических показателей автомобильной техники. – М., 1983. – С. 86 – 89. 156. Цейтлин Г.Д. Основы создания автоматических систем управления, обеспечивающих совмещение траекторий передней и задней тележек сочлененных транспортных средств: Автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.03. – М., 1984. – 24 с.167
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри автомобілів



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора