Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24256

Назва: Дослідження затиску і позиціювання деталі на багато різцевому токарно-копіювальному напівавтоматі для підвищення точності обробки
Інші назви: Study of work piece gripping and positioning on multi cutters copying semiautomatic lathe to increase the accuracy of machining
Автори: Білий, Василь Васильович
Biluy, Vasyl
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Білий В.В. Дослідження затиску і позиціювання деталі на багато різцевому токарно-копіювальному напівавтоматі для підвищення точності обробки : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ В.В.Білий — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Дата публікації: 22-лют-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Луців, Ігор Володимирович
Члени комітету: Ляшук, Олег Леонтійович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
токарно-копіювальний верстат
спеціальний токарний патрон
напружено деформований стан
затиск
позиціювання
lathe-copying machine tool
special lathe chuck
tense deformed state
clamp
positioning
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з аналізом технологічного процесу механічної обробки деталі, дослідженням комплексу формотворних рухів та розробкою компонувальних схем верстата для їх повного або часткового забезпечення. Реалізовано проектний розрахунок та розробку окремих вузлів верстата. Проведено автоматизований розрахунок шпиндельної бабки. Проведено аналіз напружено-деформованого стану спеціального токарного патрона, на основі чого розроблено нову конструкцію спеціального затискного патрону з можливістю забезпечення точності базування і позиціювання деталей типу «гнута вісь» на верстаті, що дасть змогу забезпечити відповідну точність.
The dissertation deals with issues related to the analysis of the technological process of machining the part, the study of the complex forming forces and the development of the layout diagrams of the machine for their full or partial maintenance. Project design and development of individual machine parts is implemented. The automated calculation of the spindle shaft is carried out. The analysis of the stress-strain state of a special lathe cartridge has been carried out, on the basis of which a new design of a special clamping cartridge has been developed with the ability to ensure the accuracy of the base and positioning of the details of the "bent axle" on the machine, which will enable to provide the appropriate accuracy.
Опис: Білий В.В.; " Дослідження затиску і позиціювання деталі на багато різцевому токарно – копіювальному напівавтоматі для підвищення точності обробки ". 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018 р.
Biluy V.V.; " Study of work piece gripping and positioning on multi cutters copying semiautomatic lathe to increase the accuracy of machining " 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Зміст: Вступ, Аналіз завдання, Технологічна частина, Спеціальна частина, Науково-дослідна частина, Обґрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24256
Власник авторського права: Білий В.В., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Білий В.В. Стабілізація затиску циліндричних деталей на токарних верстатах-автоматах / Луців І.В., Буховець В.М., Кушик В.Г., Білий В.В., Литвин О.В. Матеріали 8-ї Міжнародної науково - практичної конференції "Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування" (СЕУТТОО-2017) / В 2 т. – Херсонська державна морська академія (м. Херсон, 28-19 вересня 2017р.), 2017.- Т. 1. с. 443. 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 4. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 5. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
BILYJ.pdf376 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
BILYJ.djvu73,21 kBDjVuПереглянути/відкрити
BILYJ__COVER.png138,57 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора