Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24145

Назва: Дослідження конструкторсько-технологічних методів підвищення точності токарної обробки деталей тіл обертання
Інші назви: Study of design-processing methods of turning accuracy increase of rotation bodies parts
Автори: Сімора, Сергій Миколайович
Simora, Serhiy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Сімора С.М. Дослідження конструкторсько-технологічних методів підвищення точності токарної обробки деталей тіл обертання : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ С.М.Сімора — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description: Simora S.M.; "Study of design-processing methods of turning accuracy increase of rotation bodies parts" 133 - Industrial machinery engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Дата публікації: 23-лют-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Зеленський, Костянтин Васильович
Члени комітету: Пулька, Чеслав Вікторович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
верстат
формоутворюючі елементи
похибка
жорсткість
параметри точності
machine tool
forming elements
error
rigidity
parameters accuracy
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі розглянуті результати досліджень підвищення жорсткості формоутворюючих елементів конструкції верстатів для обробки зовнішніх поверхонь тіл обертання. Узагальнено окремі питання її забезпечення, які дозволяють без додаткових капітальних витрат поліпшити технико - економічні показники дрібносерійного виробництва. На основі цих досліджень детально розглянуті питання, що стосуються досягнення необхідної точності обробки на даних верстатах традиційними методами. На основі розгляду характеристик жорсткості токарних верстатів, їх аналізу запропоновано основні напрямки оптимізації конструкцій за критерієм жорсткості. Така оптимізація в тому числі передбачає забезпечення раціонального балансу жорсткості системи, застосування матеріалів з високим модулем пружності, вибір раціональних форм перерізів та інше.
In the thesis work the research results are presented toincrease rigidity formative elements of design tools for machining external surfaces of bodies of revolution. The specific issues of machining are discussed, which allow no additional capital expenditure to improve the techno - economic performance of small-scale production. Based on these studies in detail the issues are given relating achieving the required accuracy of the given machine tools processing by traditional methods. Based on consideration of the characteristics of rigidity lathes their analysis the basic designs optimization ways are offered after the criterion of rigidity. They include providing rational system rigidity balance, the use of materials with high elastic modulus, the choice of rational forms of cross-sections and others.
Зміст: Вступ; Загально-технічна частина;Аналіз схем формоутворення та вибір компоновки верстату, Технологічна частина, конструкторська частина, Спеціальний (науково-дослідний) розділ, Обґрунтування економічної ефективності, Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24145
Власник авторського права: © Сімора С.М., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Сімора С.М. Дослідження методів обробки важкооброблюваних матеріалів / Сімора С. М., Олійник М. В. // Матеріали VІ Міжнародної науково - технічної конференції молодих учених та студентів / В 3 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 16-17 листопада 2017 р.), 2017.- Т. 1. с. 143. 2. Кузнєцов Ю.М. Технологічне оснащення для високоефективної обробки деталей на токарних верстатах/ Ю.М. Кузнєцов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин [Текст] - К.:- Тернопіль: Тернограф, 2011. -692с. 3. Луців І.В. Багатолезове адаптивне оснащення: техніко-економічні показники//Вісник ЖДТУ. - Житомир: ЖДТУ, 2001, 316, с. 52-59 4. Луців І.В. Теорія технічних систем /Ю.М.Кузнєцов, Ю.К.Новосьолов, І.В.Луців – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 246 с. 5. В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах / В. В. Солоха, В. С. Ліліченко, М. В. Фролов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні №2, 2011. − С. 69-72. 6. Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с. 7. Врагов Ю.Д. Анализ компоновок металлорежущих станков: (Основы компонетики)./ Врагов Ю.Д. −М: Машиностроение, 1978. − 208 с. 8. Пуш В.Э. Металлорежущие станки./ Пуш В.Э.- М.: Машиностроение, 1986. - 526с. 9. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ/ С.А.Дубиняк, С.Г.Нагорняк, И.В.Луцив, И.Д.Дубецкий :Киев УМК ВО, 1989. − 152 с. 10. Lutsiv I. Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surfaces / Lutsiv I.V., Voloshyn V.N., Bytsa R // International journal for science, technics and innovations for the industry Mashines, Technologies, Materials. Sophia, PSTUM, 2015 . - Issue 12. - S/64-67 11. Hurey I. Qualimetric indexes determinations of adaptive type limited mechanizms for materials machining / Hurey I., Lutsiv I, Broshchak I, Sharyk M // Advances in manufacturing science and technology. - 2015. - №1. -p. 33-43 12. Кузнецов Ю. Н., Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: монография/ Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В. Луцив И.В., Шевченко А.В., Волошин В.Н.. – Старый Оскол: ТНТУ, 2014. – 480 с. 13. Луців І.В. Характеристики подач і зусиль при тонкому точнінні багаторізцевими головками / І.В. Луців, В. М. Шарик // Вісник ТНТУ. - №2(74). - Тернопіль, 2014. - С. 113-122.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Simora.pdf392,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Simora.djvu73,39 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Simora__COVER.png134,65 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора