Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24144

Назва: Обґрунтування і розробка безступінчатого приводу головного руху і механізму зміни частоти обертання шпинделя свердлильного верстату
Інші назви: The substantiation and development of the variable-speed drive of the principal movement and mechanism for changing the spindle rotational speed of the drilling machine.
Автори: Геть, Юрій Михайлович
Het, Yuriy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Геть Ю.М. Обґрунтування і розробка безступінчатого приводу головного руху і механізму зміни частоти обертання шпинделя свердлильного верстату: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Ю.М.Геть — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Bibliographic description: Het Yu. M. The substantiation and development of the variable-speed drive of the principal movement and mechanism for changing the spindle rotational speed of the drilling machine. Graduation thesis for educational Master’s degree in specialty 133 “Industrial engineering”. Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018.
Дата публікації: 23-лют-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Члени комітету: Дичковський, Михайло Григорович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
верстат
варіатор
шпиндельний вузол
компоновка
головний рух
коробка швидкостей
економічна ефективність
безпека
екологія
machine tool
machine tool
variable-speed gear
spindle unit
gear-box
layout
principal movement
cost effectiveness
safety
ecology
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена науково-технічній задачі, яка полягає в обґрунтуванні і розробці безступінчатого приводу головного руху і механізму зміни частоти обертання шпинделя свердлильного верстату. В роботі здійснено динамічний розрахунок шпиндельного вузла, описано конструкцію коробки швидкостей варіатора та прискорювальної головки. В роботі проведено пошук можливості створення на базі вертикально- свердлильного верстату з безступінчастою механічною системою на основі включення в кінематичний ланцюг механічного варіатора. Проведено пошук і опис конструкції верстату, його конструктивних параметрів. Конструкція виявилась економічно ефективною і доцільною. Виконано конструкторські розрахунки окремих елементів лінії приводу головного руху, зокрема шпиндельного вузла . Виконано також розробку конструкції високошвидкісної головки, яка розширює технологічні можливості даної групи. Подано необхідні техніко-економічні розрахунки, які підтверджують доцільність виконання даної роботи.
The graduation thesis deals with the scientific and technical problem involving the substantiation and development of the variable-speed drive of the principal movement and mechanism for changing the spindle rotational speed of the drilling machine. The dynamic calculation of the spindle unit was carried out, the structure of the variable-speed gear box and the acceleration head were described in this work. The investigation of the possibility for the construction on the base of vertically oriented drilling machine with variable-speed mechanical system on the basis of the implementation of mechanical variable-speed drive in kinematic chain is carried out in this work. The research and description of the machine tool structure, its design parameters are given. The construction design proved to be cost effective and reasonable. The design calculations of the certain elements of the driveline of the principal movement, particularly of the spindle unit, are performed. The design of the high-speed head improving technical capabilities of the given group is developed. The necessary technical and economic calculations proving the rationale for the given work are provided.
Зміст: Вступ; Аналітичний розділ; Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми; Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання; Технологічний розрахунок; Проектування конструкції верстатного обладнання; Науково-дослiдний роздiл; Спеціальний розділ, обґрунтування економічної ефективності прийнятих рішень; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24144
Власник авторського права: © Геть Ю.М., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. Минск: Вьшэйшая школа, 1979.- 463 с 2. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. -Т.2/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова-М.: Машиностроение, 1985.~495с> 3. Режимьі резания металлов. Справочник / Под ред. Ю В.Варановского.- М.: Машиностроение, 1972. - 386 с 4.Горбацевич д ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения- Минск: Вьішзйшая школа, 1970 - 247 с 4. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування МРВ “Основи кінематичного розрахунку МРВ” / Під ред. Дубиняка С.А.,Нагорняка С.Г.,Дубецького І.Д. - Тернопіль, 1980. - 85 с 5. Методичні рекомендації по курсовому та дипломному проектуванню МРВ “Розрахунок передач, валів, муфт і основних пристроїв металорі¬зальних верстатів”/ Під ред. Дубиняка С.А., Нагорняка С.Г.,Дубецького І.Д. - Тернопіль, 1980. -61 с 6. Маеров А.Г. Устройство, основи, конструирование и расчет металло- обробатьівающих станков и автоматических линий. - М.: Машиност¬роение, 1969. - 365 с 7. Кучер И.М. Металлорежущие станки. - Ленинград: Машинострое¬ние, 1969.- 707 с 8. Справочник конструктора - машиностроителя / Под ред. Анурьева В.И. В 2-х т. -Т.2. - М.: Машиностроение, 1980. - 560 с 9. Пуш В. Е. Металлорежущие станки. - М.: Машиностроение, 1986. - 495с 10. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. - М.: Машиностроение, 1975 - 648 с 11. Перель А.Б. Подшипники качения. - М.: Машиностроение, 1979. – 810 12. Мельников Г.Н. Вороненко В.П. Проектирование механосборочиных цехов. - М.:Машиностроение, 1986.- 495с 13. Егоров П.Т.,Шляхов И.А,Алабин Н.И.,Гражданская оборона.- М.:Высшая школа,1986.-310с. 14. Инструмент для станков с ЧПУ многоцелевых станков И72;ГГ1С/ Подред.И.Л.Фадюшин,Я.А.Музыкант,А.И.Мещеряков и др.-М.:Машиностроение, 1990. - 272 с. 15. Итин А.М.,Родичев Ю.А. Наладка и эксплуатация токарных мно- гошпиндельних полуавтоматов.- М.:Машиностроения,1977.-134с. 16. Кедров С.С. Колебания металлорежущих станков. — М.: Машино¬строение, 1978. -199 с. 17. Колобов А.А. Методические указаний к организационно - зкономи-ческой части дипломных проектов. - М.: Машиностроение,197 8. —199с. 18. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлении. - М.\ Машиностроение,1983. - 277с. 19. Куликов С.И. Волощенко П.В. Свердлильные и хонинговальные станки. - М.: Машиностроение, 1983. -277с . 20. Металлорежущие станки : Учебник для машиностроительных ву- злов/ Под ред. В.З. Пуша. - Машиностроение , 1985,265с. 21. Металлорежущие станки: В 2-х т. - Т.1/ Под ред. Н.С. Ачеркана. - М.: Машиностроение ,1965. - 764 с. 22.Кривий П.Д. Стохастичність силових характеристик процесу різання при свердлінні/ Під ред. Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Геть Ю.М. та ін.//Тези доповідей VII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 05-09 лютого 2018р.,- Львів,НУ «Львівська політехніка»,С- додаток до конференції
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Get.pdf314,32 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Get.djvu69,16 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Get__COVER.png128,19 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора