Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24127

Назва: Інформаційні технології хмарних обчислень в проектах класу "Розумне місто"
Інші назви: IT of cloud calculations in projects of “Smart city” class
Автори: Ткаченко, Євген Ігорович
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Ткаченко Є. І. Інформаційні технології хмарних обчислень в проектах класу "Розумне місто": автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“/ Є. І. Ткаченко. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Дата публікації: 21-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Пасічник, Володимир Володимирович
Pasichnyk, Volodymyr
Члени комітету: Боднарчук, Ігор Орестович
Bodnarchuk, Igor
Теми: 122
комп’ютерні науки
архітектура, інформаційні технології, інтерфейс, застосунок, послуги, Розумне місто, сервер, хмарні обчислення
architecture, information technologies, interface, application, services, Smart City,server, cloud computing
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присв’ячена систематизації використання інформаційних технологій хмарних обчислень в проектах класу «Розумне місто», котрі використовують різноманітні – рішення на базі інформаційних та комунікаційних технологій для вирішення реальних проблем міського буття. Присутнє широке коло наукових проблем і технічних можливостей для реалізації перспективних інтелектуальних сервісів та мереж в проектах класу «розумне місто», які можуть бути вирішені за допомогою класу хмарних інформаційних технологій. В першому розділі магістерської роботи проаналізовано концепцію «Розумного міста», описано крос-тематичне управління і аналітичне опрацювання даних для різних «розумних» міських програм в хмарному середовищі. В другому розділі магістерської роботи проаналізовано переваги інформаційних технологій на базі хмарних сервісів в проектах класу «розумне місто». В третьому розділі магістерської роботи досліджено способи організації та розгортання хмарних сервісів в проектах класу «Розумне місто». Розглянуто особливості організації хмарних спільнот. В четвертому розділі магістерської роботи заропонована узагальнена багатошарова архітектура. Об’єкт дослідження: інформаційні технології хмарних обчислень, прикладні застосування для організації міських служб та сервісів. Предмет дослідження: теоретичні та практичні засади системного використання інформаційних технологій хмарних обчислень в проектах класу «Розумне місто». Мета роботи: формування концептуальних засад використання класу інформаційних технологій хмарних обчислень в прикладних застосуваннях «Розумних міст», розробка рекомендіцій та типових архітектур.
Calculations in "Smart City" projects that use a variety of solutions - based on information and communication technologies to address the real problems of urban living. There is a wide range of scientific problems and technical possibilities for the implementation of promising intelligent services and networks in the projects of the "Smart city" class, which can be solved with the help of a class of cloud information technologies. The first section of the master's thesis analyzes the concept of "Smart city", describes cross-thematic control and analytical processing of data for various "smart" urban programs in a cloud environment. In the second section of the master's thesis the advantages of information technologies based on cloud services in the projects of the "Smart city" class are analyzed. The third section of the master's thesis explores how to organize and deploy cloud services in "Smart city" projects. Peculiarities of organization of cloud communities are considered. In the fourth section of the master's thesis there is a generalized multilayered architecture. Object of research: information technologies of cloud computing, applied applications for organization of city services and services. Subject of research: theoretical and practical principles of systematic use of information technologies of cloud computing in projects of the class "Smart city". The purpose of the work: the formation of the conceptual framework for the use of the class of information technology cloud computing in the application of "Smart cities", the development of recommendations and typical architectures.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24127
Перелік літератури: 1. КОНЦЕПЦІЯ «РОЗУМНОГО МІСТА» / [Ткаченко Є.І., Р. В. Батерняк,, І. В. Довганик та ін.]. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний тех. – 2018. – С. 19.
2. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПОТРЕБИ «РОЗУМНИХ МІСТ» / [Ткаченко Є.І., Р. В. Батерняк,, І. В. Довганик та ін.]. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний тех. – 2018. – С. 20.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:122 — комп’ютерні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора