Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24126

Назва: Інформаційні технології Internet of Things в проектах класу ,,Розумне місто”
Інші назви: Internet of Things information technologies in projects of “Smart city” class
Автори: Строгуш, Назарій Володимирович
Strohush, Nazariy
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м.Тернопіль, Україна
Бібліографічний опис: Строгуш Н. В. Інформаційні технології Internet of Things в проектах класу ,,Розумне місто” : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“/ Н. В. Строгуш. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Дата публікації: 21-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кунанець, Наталія Едуардівна
Kunanec, Natalia
Члени комітету: Загородна, Наталія Володимирівна
Zahorodna, Nataliia
Теми: 122
комп’ютерні науки
Internet of things, інформаційні технології, інтерфейс, застосунок, сервер, Розумне місто
Internet of things, information technologies, interface, application, serveces, Smart City,server
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присв’ячена систематизації використання інформаційних технологій Internet of Things в проектах класу «Розумне місто». Концепція Інтернет-пристроїв (IoT) була запропонована Кевіном Ештоном в 1999 році, коли набули поширення технологічні пристрої інтегровані з комунікаційними засобами. Інтернет-пристрої визначаються як самоорганізовані системи без концептуальних обмежень, що входять до складу конвергентних систем, та призначені для підвищення ефективності процесів в цих системах. Досліджено основні складові концепту «розумного міста» та напрямки його розвитку. Проаналізована концепція Інтернет-пристроїв (IoT). Розглянуто реалізації IoT в проектах «розумних міст» та подано їх класифікацію. Проаналізовано сенсорну структуру «розумного міста» з використанням ІоТ та підходи до їх інтерпретації. Проаналізовано мікросервісний підхід до побудови «розумного міста» на базі інформаційної технології IoT. Описана архітектура протоколів для IoT реалізації «розумного міста». Описана інфраструктура «розумного міста» з використанням ІоТ. Описана узагальнена аналітична структура «розумного міста» з використанніям IoT. Проаналізовано досвід в експериментальних проектах «розумних міст» у країнах ЄС. Досліджено аспекти реалізації проектів класу «розумне місто» у Флоренції (Італія) та Франкфурті (Німеччина). В повному обсязі виконано розділи «Обґрунтування економічної ефективності», «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» та «Екологія».
The thesis is devoted to the systematization of the use of information technologies Internet of Things in the projects of the "Smart City" class. The Internet Device Concept (IoT) was proposed by Kevin Ashton in 1999, when technological devices integrated with communication tools became popular. Internet devices are defined as self-organized systems without conceptual constraints that are part of convergent systems and are designed to increase the efficiency of processes in these systems. The main components of the concept of "smart city" and directions of its development are investigated. The concept of Internet devices (IoT) is analyzed. The implementation of IoT in the projects of "smart cities" is considered and their classification is given. The sensory structure of "smart city" with the use of IOT and approaches to their interpretation are analyzed. The micro-service approach to building a "smart city" based on IoT information technology has been analyzed. The architecture of the protocols for the IoT implementation of the "smart city" is described. The infrastructure of the "smart city" with the use of IOT is described. The generalized analytical structure of "smart city" with the use of IoT is described. The experience in the pilot projects of "smart cities" in the EU countries has been analyzed. The aspects of implementation of "smart city" projects in Florence (Italy) and Frankfurt (Germany) are investigated. The sections "Justification of economic efficiency", "Labor protection and safety in emergencies" and "Ecology" are executed in full.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24126
Перелік літератури: 1. КОНЦЕПЦІЯ «РОЗУМНОГО МІСТА» / [Н.В. Строгуш, Р. В. Батерняк,, І. В. Довганик та ін.]. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний тех. – 2018. – С. 19.
2. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПОТРЕБИ «РОЗУМНИХ МІСТ» / [Н.В. Строгуш, Р. В. Батерняк,, І. В. Довганик та ін.]. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний тех. – 2018. – С. 20.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:122 — комп’ютерні наукиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора