Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24123
Назва: Обґрунтування параметрів і розробка інтегрального приводу головного руху горизонтально-фрезерного верстату
Інші назви: Substantiation of parameters and development of integral main motion drive of horizontal milling machine
Автори: Михалчич, Ганна Юріївна
Бібліографічний опис: Михалчич Г.Ю., Обґрунтування параметрів і розробка інтегрального приводу головного руху горизонтально-фрезерного верстату : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ Г.Ю.Михалчич.. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 10 с.
Bibliographic description: Mychaltchytch H.Yu. Substantiation of parameters and development of integral main motion drive of horizontal milling machine:133 - industrial engineering; Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University; Ternopil, 2018.
Дата публікації: 22-лют-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кривий, Петро Дмитрович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
привід головного руху
структура
частота обертання
потужність
конструкція
параметри
main motion drive
structure
rotation frequency
capacity
design
parameters
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі проведено аналіз структур приводів головного руху горизонтально-фрезерних верстатів. На основі здійсненого аналізу можливостей різних типів інструментальних матеріалів встановлено граничні частоти обертання шпинделя та необхідну максимальну потужність різання. Здійснено обґрунтування структури безступеневої частини приводу головного руху з використанням методу морфологічного аналізу. Проведено обґрунтування компоновки шпиндельного вузла на основі розробленої математичної моделі, що 8 враховує кількість підшипників в передній опорі, їх натяг, а також відстань між ними. На основі даної моделі здійснено розрахунки радіальної жорсткості шпиндельного вузла для різних його компонувальних схем. Вибрано оптимальну структуру шпиндельного вузла, а також загальну структуру приводу. Розроблено конструкції коробки швидкостей та шпиндельного вузла верстату.
Analysis of the design of the main motion drive of the horizontal milling machines is carried out in this graduation thesis. The boundary frequencies of the spindle rotation and the required maximum cutting power are determined on the basis of the carried out analysis of the possibilities of different tool materials types. The substantiation of the spindle unit arrangement is carried out on the basis of the developed mathematical model taking into account the number of bearings in the front support, their tension as well as the distance between them. The calculations of the spindle unit radial stiffness for its various arrangement schemes on the basis of the given model are performed. Both the optimal structure of the spindle unit and the drive general structure are found. The designs of the gearbox and machine tool spindle unit are developed.
Опис: Михалчич Г.Ю. Обґрунтування параметрів та розробка інтегрального приводу головного руху горизонтально-фрезерного верстату. Спец. 133 – Галузеве машинобудування; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; м. Тернопіль, 2018р.
Mychaltchytch H.Yu. Substantiation of parameters and development of integral main motion drive of horizontal milling machine.
Зміст: Вступ, Аналітичний розділ, Обґрунтування формоутворення та компонувальної схеми, Обґрунтування кінематичних та силових параметрів приводу головного руху проектованого верстата, Науково-дослідний розділ, Конструкторський розділ, Обґрунтування економічної ефективності; Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях; Екологія; Висновки,
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24123
Власник авторського права: Михалчич Г.Ю., ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Кривий П.Д. Обґрунтування параметрів шпиндельного вузла горизонтально-фрезерного верстату з інтегрованим приводом головного руху / Кривий П.Д., Крупа В.В., Михалчич Г.Ю. Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 115. 2. Михалчич Г. Дослідження точності кінематичних ланцюгів подач токарних верстатів у імовірносному аспекті/ Якимець Г., Михалчич Г. // Матеріали Ⅸ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ / В 2 т. – Тернопіль: ТНТУ (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2016 р.), 2016. – Т. 1. – С. 174-175 3. Кривий П.Д. До питання визначення та формування головного заднього кута металорізальних інструментів на прикладі токарних різців / Кривий П.Д., Кобельник В.Р., Тимошенко Н.М., Михалчич Г.Ю. // Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство. Міжнародна науково-технічна 7 конференція, 21-22 вересня 2017 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія. , 2017. — С. 25-26. 4. Ломов Михаил Викторович. Повышение точности многоопорных шпиндельных узлов оптимизацией их конструкции: диссертация ... кандидата технических наук: 05.02.07 / Ломов Михаил Викторович; [Место защиты: Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана]. - Москва, 2015. - 161 с. 5. Следящие приводы: в 3 т. 2-е изд., перераб. и доп. / под редакцией Чемоданова Б.К. Т. 2: Электрические следящие приводы – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 880 с. 6. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных комплексов / А.И. Кочергин. Мн., Выш. шк., 1991. – 382 с. 7. Кузнецов Ю.М. Теорія технічних систем / Кузнєцов Ю. М., Новосьолов Ю. К., Луців І. В. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – 245с. 8. Кузнецов Ю.М. Технологічне оснащення високоефективної обробки на токарних верстатах: Монографія / Ю.М. Кузнецов, І.В. Луців, О.В. Шевченко, В.Н. Волошин. К.:-Тернопіль: Терно-граф. 2011. – 292 с.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_Mychaltchytch.pdf173,63 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора