Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24122
Назва: Методи та алгоритми пошуку інформації з використанням мета-пошукових систем
Інші назви: Methods and algorithms of information search using meta-search systems
Автори: Шаповалова, Анастасія Сергіївна
Shapovalova, Anastasiia
Бібліографічний опис: Шаповалова А.С. Методи та алгоритми пошуку інформації з використанням мета-пошукових систем: автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 123 - «Комп’ютерна інженерія» / Шаповалова А.С.; - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 8 с.
Bibliographic description: Shapovalova A.S. Methods and algorithms of information search using meta-search systems: abstract of the thesis for obtaining the degree of «Master» of specialty education 123 - «Computer engineering» / Shapovalova A.S.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University –Ternopil: TNTU, 2018 – 8 p.
Дата публікації: 15-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Шингера, Наталія Ярославівна
Shynhera, N.Ya.
УДК: 004.415.2
Теми: мета-пошукова система
ранжування
методи пошуку
алгоритми пошуку
функціональність
платформа .net framework
duckduckgo
wikipedia
bing
meta-search system
ranging
search methods
search algorithms
functionality
.net framework platform
Кількість сторінок: 8
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 123 – “Комп’ютерна інженерія”, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Актуальність дипломної роботи полягає у проведенні наукового дослідження в області інформаційного пошуку в Інтернеті, результати якого націлені, перш за все, на створення нових пошукових систем або на удосконалення алгоритмів роботи вже існуючих засобів інформаційного пошуку. Об’єктом дослідження є мета-пошукова система, створена на платформі .NET на базі аналогів Wikipedia, Bing та DuckDuckGo. Предмет дослідження – методи та алгоритми пошукової оптимізації та ранжування досліджуваної системи з врахуванням існуючих альтернативних варіантів. Мета дипломної роботи полягає у дослідженні існуючих алгоритмів та методів пошуку в сучасних пошукових системах для виявлення основних факторів, що впливають на ранжування сайтів в результатах пошуку. Для реалізації мета-пошукової системи була обрана платформа .NET з використанням .net framework 4.7, об’єктно-орієнтована мова програмування C# та декларативна мова розмітки XAML.
Masters qualification in specialty 123 - "Computer engineering", Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj, Ternopil, 2018. The topicality of the thesis is to conduct scientific research in the field of information search on the Internet. The results are primarily aimed on creating new search engines or improving the algorithms of existing information search tools. The object of the study is a meta-search engine created on .NET platform based on the analogues Wikipedia, Bing and DuckDuckGo. Subject of the research - methods and algorithms of search optimization and ranking of the studied system, taking into account existing alternatives. The purpose of the thesis is to explore existing algorithms and search methods in modern search engines to identify the main factors affecting the ranking of sites in the search results. To implement the meta-search engine, a .NET platform was created using .net framework 4.7, an object-oriented C # programming language, and a declarative markup language XAML.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24122
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:123 — комп’ютерна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
23.02.2018 Шаповалова А.С. Автореферат.pdf207,4 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора