Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24121
Назва: Система збору інформації з смарт-давачів на основі технології Z-Wave
Інші назви: Z-Wave-based system of information collecting from smart-sensors
Автори: Щурик, Богдан Олегович
Schurik, Bohdan Olehovych
Бібліографічний опис: Щурик Б.О.. Система збору інформації з смарт-давачів на основі технології Z-Wave: автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / Щурик Б.О..; - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – Тернопіль: ТНТУ, 2018. 6 с.
Bibliographic description: Schurik B.O. Z-Wave-based system of information collecting from smart-sensors: abstract of the thesis for obtaining the degree of «Master» of specialty education 123 «Computer engineering» / Schurik B.O.; - Ternopil Ivan Puluj National Technical University –Ternopil: TNTU, 2018 6 p.
Дата публікації: 15-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Паламар, Михайло Іванович
Palamar, Mykhaylo Ivanovych
УДК: 681.327
Теми: безпровідна мережа z-wave
домашня автоматизація
смарт-давач
модель затінення
двопоменева модель
z-wave модуль
fibaro
ds18b20
топологія
wireless network z-wave
home automation
smart-sensor
mode of suspension
dual model
z-wave module
topology
Кількість сторінок: 6
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота магістра присвячена актуальним питанням підвищення ефективності, оптимізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем, орієнтованих на різні предметні області, зокрема, розробці нових моделей, методів та компонентів для комп’ютерних систем домашньої автоматизації на базі безпровідних технологій. В даній роботі представлена інтеграція системи домашньої автоматизації в будинок без будь-яких втручань у готову мережу електроживлення на основі технології Z-Wave. Удосконалено метод визначення граничних відстаней між компонентами безпровідної мережі на основі застосування багатопроменевої моделі та моделі затінення за рахунок розробки методу перебору багатопроменевих моделей із наближенням різниці потужностей сигналів до заданого значення. Запропоновано та досліджено схемофункціональне моделювання системи збору інформації з смарт-давачів. Досліджено алгоритм налаштування, який реалізує конфігурацію безпровідних вузлів Z-Wave та збір інформації від них.
The thesis of the master's degree is devoted to the actual issues of improving the efficiency, optimization and application of information and measurement systems focused on various subject areas, in particular, the development of new models, methods and components for home automation computer systems based on wireless technologies. In this paper, integration of the home automation system into a home without any interference with the finished power supply network based on Z-Wave technology is presented. The method of determining the boundary distances between components of a wireless network based on the application of a multi-beam model and a shading model due to the development of a method for copying multi-beam models with the approach of the difference of signal power capacities to a given value has been improved. Schematic modeling of information gathering system from smart sensors was proposed and investigated. The algorithm of configuration, which realizes the configuration of wireless Z-Wave nodes and collecting information from them, is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24121
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:123 — комп’ютерна інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
автореферат.pdf197,88 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора