Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24100

Назва: Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією гофрованих стінок
Інші назви: Simulation of the stress-strain state of corrugated beams with different configurations of corrugated web
Автори: Петровський, Любомир Андрійович
Бібліографічний опис: Петровський Л.А. Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією гофрованих стінок : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ Л. А. Петровський. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Дата публікації: 23-лют-2018
Країна (код): UA
Науковий керівник: Підгурський, Микола Іванович
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
балка
гофрована стінка
комп’ютерне моделювання
порівняння
напружено-деформівний стан
beam
corrugated web
computer simulation
comparison
stress-strain state
Короткий огляд (реферат): В дипломній роботі виконано дослідження напружено-деформівного стану балки, довжиною 30 м, з хвилястою (синусоїдальною), трикутною, прямокутною, трапецієвидною конфігураціями гофрованої стінки. А також, досліджено вплив зміни геометричних параметрів кожної конфігурації на характеристики міцності та деформативності гофрованої балки. Здійснено порівняння отриманих, за допомогою комп’ютерно моделюючого експерименту, результатів та обрано найбільш ефективний вид гофрування балки
The research of the stress-strain state of a beam, which has span of 30 m, with wavy (sinusoidal), triangular, rectangular, trapezoidal configurations of the corrugated web, was conducted in the diploma work. Also conducted research of the influence of changes in the geometric parameters of each configuration characteristics on strength and deformability of corrugated beams. Based on the results of the computer simulation experiment, the most effective kind of corrugated beam was selected
Опис: Петровський Л.А. Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією гофрованих стінок – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю: 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».
Petrovskyi L.A. Simulation of the stress-strain state of corrugated beams with different configurations of corrugated web – Ternopil Ivan Pul`uj National Technical University, 2018. Diploma thesis for acquisition of "master" educational degree for the specialty: 192 – «Construction and civil engineering».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24100
Перелік літератури: 1. Підгурський М.І. Методика дослідження напружено-деформівного стану в зонах конструктивних концентраторів напружень зварних конструкцій / М. Підгурський, І. Зубченко, В. Поліщук, В. Ляхов, В. Хом’як // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 137.
2. Підгурський М.І. Оцінка напружено-деформівного стану в зонах зварних з’єднань тонкостінних елементів конструкцій / М. Підгурський, М. Грещук, І. Тихий, В. Хом’як // Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 14-15 грудня 2011 року — Т. : ТНТУ, 2011 — С. 138.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженеріяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора