Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24089

Назва: Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів рами евакуатора та моделювання її напружено-деформівного стану
Інші назви: Improvement of technology and equipment for welding the nodes of a tow truck frame and modeling its stress-strain state
Автори: Бирда, Володимир Михайлович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Бирда В. М. Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів рами евакуатора та моделювання її напружено-деформівного стану: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В. М. Бирда . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Birda V.М. Improvement of technology and equipment for welding the nodes of a tow truck frame and modeling its stress-strain state: abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied Mechanics./V.М.Birda – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 7s
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Бирда В.М.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Підгурський, Микола Іванович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
рама
frame
зварювання
welding
захисне середовище
protective environment
зварювальне обладнання
welding equipment
технологічний процес
technological process
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології та устаткування для зварювання вузлів рами евакуатора та моделюванню її напружено-деформівного стану. Проведено літературний огляд зварних рамних конструкцій, технологію їх зварювання та методику оцінювання та прогнозування ресурсу роботи рам. Виконано дослідження напружено-деформівного стану рами евакуатора та проведено її розрахунок на втомну довговічність. Визначено небезпечні перерізи з високою концентрацією напружень в матеріалі рами та її зварних з’єднаннях. Розроблено та обґрунтовано технологічний процес виготовлення рами, впровадження якого дозволить покращити експлуатаційні властивості конструкції та її зварних з’єднань і досягнути підвищення основних техніко-економічних показників виробництва. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні зварних рамних конструкцій, що працюють при статичних та динамічних навантаженнях. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути підвищення ефективності виробництва та його економічних показників.
This thesis presents results of improvement of technology and equipment for welding the nodes of the evacuator frame and modeling its stress-strain state. Literary review of welded frame contractions, their welding technology and the method of estimating and predicting the work life of frames has been conducted. The study of the stress-strain state of the evacuator frame was performed and its calculation for fatigue life was carried out. The dangerous sections with high stress concentration in the frame material and its welded joints are determined. The process of manufacturing a frame, the implementation of which will improve the operational properties of the construction and its welded joints and achieve the improvement of the basic technical and economic indicators of production, is developed and substantiated. The results of the work can be implement in the manufacture of welded frame structures, which work under static and dynamic loads. Implementation of proposed technology into production will allow to achieve an increase in the efficiency of manufacturing and its economic indicators.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обґрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24089
Власник авторського права: Бирда Володимир Михайлович
Перелік літератури: Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Биковський О.Г. Довідник зварника [Текст] / О.Г.Биковський, І.В. Піньковський. – К.: Техніка, 2002. – 336 с. – ISBN 966-575-168-9.
Теория сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.
Кривов Г.О Виробництво зварних конструкцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Г.О. Кривов, К.О. Зворикін. – К.: КВІЦ, 2012. – 896 с.
Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением: Учеб. для вузов [Текст] / А.И. Акулов, Г.А. Бельчук, В.П. Демянцевич; [Ред. изд. Т.Е. Черешнева]. - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с.
Щокін В.А. Технологічні основи зварювання плавленням: навчальний посібник [Текст] / В.А. Щокін.- Ростов н / Д.: Фенікс, 2009. - 345 с.
Потапьевский, А. Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом. Ч. 1. Сварка в активных газах: підручник / А. Г. Потапьевский. — 2-е изд., перераб. — К. : Екотехнологія, 2007. — 192 с.
Никифоров Г.Д., Бобров Г.В, Технология и оборудование сварки плавлинием.- М.:Машиностроение, 1986 – 320с.
Лукьянов В.Ф. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях [Текст]/ В.Ф. Лукьянов, В.Я. Харченко, Ю.Г. Людомирский. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2009. – 315 с.
Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання. ДСТУ 3159-95. Ресурсозбереження. [Текст]. – Введений з 01.07.1996. – К.: Держстандарт України, 1995. - 36 с.
Николаев Г.А. Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций / Николаев Г.А.,Куркин С.А., Винокуров В.А., М.: Высшая школа, 1971. – 760 с.
Кучерявий В.П. Екологія – Львів: Світ 2001 – 500 с.
Баженов В.А. Будівельна механіка [Текст] / В.А. Баженов, С.Я. Гранат , О.В.Шишов.,- К; видавництво не вказано,- 1999.- 584 с.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Byrda.pdf301,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Byrda.djvu65,47 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Byrda__COVER.png141,24 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора