Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24081

Назва: Методи підвищення ефективності захисту комп’ютерних систем на основі біометричної аутентифікації за параметрами ока
Інші назви: Method of increasing the computer systems security efficiency based on biometrical authentication by eye parameters
Автори: Заверцований, Назарій Вікторович
Zavertsovanyi, Nazarii
Бібліографічний опис: Заверцований Н.В. Методи підвищення ефективності захисту комп’ютерних систем на основі біометричної аутентифікації за параметрами ока: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» / Н.В.Заверцований: ‒ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ‒ Тернопіль: ТНТУ, 2018. ‒ 6с.
Bibliographic description: Zavertsovanyi N.V.. Method of increasing the computer systems security efficiency based on biometrical authentication by eye parameters : the abstract of master’s degree on the speciality 123 «Computer Engineering» / N.V .Zavertsovanyi.: ‒ Ivan Puluj Ternopil National Technical University ‒ Ternopil: TNTU, 2018. ‒ 6p.
Дата публікації: 15-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Осухівська, Галина Михайлівна
Osukhivska, Halyna
УДК: 004.7:352/354
Теми: біометрична ідентифікація
код райдужної оболонки
прийняття рішень
статистичні критерії
клавіатурний почерк
biometric identification
iris code
decision making
statistical criteria
keyboard writing
Кількість сторінок: 6
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота магістра за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». ‒ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. ‒ Тернопіль 2018. Дипломна робота присвячена дослідженню методів підвищення ефективності захисту комп’ютерних систем на основі біометричної аутентифікації за параметрами ока. У ході написання дипломної роботи було досліджено методи аутентифікації користувачів за біометричними характеристиками. Проведено аналіз сучасних підходів, методів, моделей попередньої обробки даних для біометричних систем ідентифікації і аутентифікації по райдужній оболонці ока. Запропоновано систему ідентифікації і аутентифікації користувачів за допомогою райдужної оболонки ока і клавіатурного почерку.У результаті проведених досліджень було сформовано комбінований метод захисту комп’ютерних систем за використанням біометричних характеристик ока та клавіатурного почерку.
The thesis is devoted to the investigated the efficiency of computer systems protection on the basis of biometric authentication according to the parameters of the eye. In the course of writing the thesis, methods of authenticating users according to biometric characteristics were investigated. The analysis of modern approaches, methods, models of preliminary data processing for biometric identification and authentication systems on the iris of the eye was carried out. The system of identification and authentication of users is offered with the help of the iridescent eye and keyboard handwriting. As a result of the research, a combined method for the protection of computer systems was created using the biometric characteristics of the eye and the keyboard handwriting..
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24081
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:123 — комп’ютерна інженеріяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора