Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24076

Назва: Несуча здатність сталебетонних балок із армуванням стержневою арматурою класу А1000 Та стрічковою А240 в порівнянні за ДБН В.2.6-98:2009
Інші назви: Surfacibility of steel concrete balances with arming with A1000 wire armature and archive A240 in the comparison for DBN V.2.6-98: 2009
Автори: Она, Октавіан Марінович
Бібліографічний опис: ОНА О.М. Несуча здатність сталебетонних балок із армуванням стержневою арматурою класу А1000 Та стрічковою А240 в порівнянні за ДБН В.2.6-98:2009 : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ О. М. Она. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с.
Дата публікації: 22-лют-2018
Країна (код): UA
Науковий керівник: Ігнатьєва, Вікторія Борисівна
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
арматура
балка
деформація
комбіноване армування
reinforcement
beam
deformation,
combined reinforcement
Короткий огляд (реферат): У дипломній роботі виявлено, що за наявності високоміцної стержневої арматури несуча здатність балок та їх вичерпання несучої здатності наступає не під час текучості стрічкової арматури, а при значних пластичних деформаціях високоміцної стержневої арматури, що дозволяє обчислювати несучу здатність балок за умовною межею текучості саме високоміцної арматури, а також що при комбінованому армуванні сталебетонних балок, армованих стрічковою арматурою класу С275 в поєднанні з стержневою високоміцною класу А1000, можливо понизити відсоток армування відповідно на 15 - 30%, за рахунок вищого розрахункового опору високоміцної арматури, при забезпеченні вимог з міцності, деформативності та тріщиностійкості.
In the thesis it was discovered that in the presence of high-strength rod valve bearing ability of the beams and their exhaustion of bearing capacity comes not during the flow of ribbon valves, but with significant plastic deformations of high-strength rod valves, which allows you to calculate the bearing capacity of beams at the conditional yield strength of precisely high-strength fittings as well as that when combined reinforcement of steel beams, reinforced with tape reinforcement class C275 in combination with a high-strength rod A1000 class, it is possible to reduce the percentage of reinforcement for 15-30%, respectively, due to the higher design resistance of high-strength reinforcement, while providing requirements for strength, deformability and crack resistance
Опис: Она О.М. Несуча здатність сталебетонних балок із армуванням стержневою арматурою класу А1000 Та стрічковою А240 в порівнянні за ДБН В.2.6-98:2009 – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю: 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018 р.
ONA O.M. Surfacibility of steel concrete balances with arming with A1000 wire armature and archive A240 in the comparison for DBN V.2.6-98: 2009- Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj, Ternopil, 2018.Diploma thesis on competition of educational degree "master" for the specialty: 192 – «Construction and civil engineering».
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24076
Перелік літератури: 1. Ковальчук Я.О. Вплив попереднього пластичного деформування стиском на кінетику поширення втомних тріщин.// Матеріали Х1 науково-технічної конференції ТДТУ. – Тернопіль: 2007. – С. 38.
2. Пат. №40196 Україна, МПК G01N 3/00. Пристрій для базування зварних ферм при випробуваннях на статичну та циклічну міцність / Шингера Н. Я., Ковальчук Я. О.; заявник і патентовласник Тернопіль. держ. техніч. ун-т. – №40196 ; заявл.13.11.08 ; опубл. 25.03.09, Бюл. №6.
3. Ковальчук Я. О. Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм / Я. О. Ковальчук, Н. Я. Шингера // Вісник ТДТУ ім. Івана Пулюя. – 2009. – №1. – С. 23 – 27.
4. Шингера Н. Статистична оцінка властивостей сталі ВСт3пс на ділянці термічного впливу від зварного шва / Н. Шингера, Я. Ковальчук // XIV наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 27–28 жовт. 2010р. : тези доп. – Тернопіль, 2010. – С. 59.
5. Шингера Н. Фізичне моделювання для оцінки залишкового ресурсу зварних фермових конструкцій. / Н. Шингера, Я. Ковальчук // Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, будівництві та транспорті : наук. конф. мех.-технолог. фак. ТНТУ ім. І. Пулюя, 16 трав. 2011р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 10.
6. Шингера Н. Я. Моделювання пошкодження зварних будівельних ферм / Н. Я. Шингера, Я. О. Ковальчук, І. Б. Окіпний // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя. – 2011. – Спецвип., част. 2 – С. 112–117.
7. Ковальчук Я. Статистичні особливості втомного пошкодження зварних будівельних ферм / Я. Ковальчук, Н. Шингера // XV наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 14–15 груд. 2011р. : тези доп. – Тернопіль, 2011. – С. 127.
8. Ковальчук Я.О. Статистичне моделювання втомного пошкодження зварної ферми / Я.О. Ковальчук, Ю.І. Пиндус, Н.Я. Шингера // Науково-технічний збірник «Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві»: – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. –2012. – №2 (13) – С. 91–94.
9. Ковальчук Я.О. Тримка здатність будівельної підкроквяної зварної ферми при дії статичних навантажень / Я.О.Ковальчук, Н.Я. Шингера // XVІ наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 5–6 груд. 2012р. : тези доп. – Т. ІІ, Тернопіль, 2012. – С. 88.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженеріяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора