Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24071

Назва: Вплив рівня навантаження та розвантаження на міцність сталебетонних балок армованих зовнішньою листовою арматурою з попереднім натягом
Інші назви: Influence of loading and unloading levels on the strength of steel-concrete beams reinforced with external sheet armature with preliminary tension
Автори: Декет, Михайло Михайлович
Бібліографічний опис: Декет М.М. Вплив рівня навантаження та розвантаження на міцність сталебетонних балок армованих зовнішньою листовою арматурою з попереднім натягом : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ М. М. Декет. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Дата публікації: 22-лют-2018
Науковий керівник: Лучко, Йосип Йосипович
Теми: 192
будівництво та цивільна інженерія
сталебетонна балка
залізобетонні конструкції
деформації залізобетону
steel-concrete beams
reinforced concrete structures
deformations of the ferroconcrete.
Короткий огляд (реферат): В дипломній роботі виконано аналіз балок на тріщиностійкість. Проведено розрахунок балок, і виявлено що наявний сортимент листової арматури є недостатній, має малу кількість типорозмірів. Застосування стрижневої вільно розміщеної арматури в поєднанні з листовою значно розширює можливості проектування та зменшує витрати металу.
In the graduate work was done the analysis of beams to the crack resistance. Was carried out the calculation of beams, and was discovered that the existing assortment of sheet beams is insufficient and has a small number of standard sizes. The use of a freely placed rod armature in combination with a sheet armature greatly extends the design possibilities and reduces the outlay of metal.
Опис: Декет М.М. Вплив рівня навантаження та розвантаження на міцність сталебетонних балок армованих зовнішньою листовою арматурою з попереднім натягом – дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018 р.
Deket M.M. Influence of loading and unloading levels on the strength of steel-concrete beams reinforced with external sheet armature with preliminary tension - graduate work on obtaining an educational degree "Master" in specialty 192 "Construction and civil engineering", Ternopil National University named after Ivan Puluj, Ternopil, 2018
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24071
Перелік літератури: 1. Бірюльов В.В. Проектування металевих конструкцій [Текст] / В.В. Бірюльов, І.І. Кошин, І.І. Крилов, А.В. Сильвестров; під ред. В.В. Бирюлева. – 2-е вид. – Л.: Стройиздат, 1990. – 431 с.
2. Лучко Й.Й. Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування : Монографія / Лучко Й.Й., Чубріков В.М., Лазар В.Ф. — Львів : Каменяр , 1999 — 348 с. — ISBN 577450753X.
3. Металеві конструкції: Підручник / О.О. Нілов, В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, С.І. Білик та ін.; під заг. ред. О.О. Нілова та О.В. Шимановського. – К.: Сталь, 2010. – 869 с
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:192 — будівництво та цивільна інженеріяУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора