Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24067

Назва: Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів кондиціонера промислового цеху та дослідження властивостей зварних з'єднань
Інші назви: Improvement of technology and equipment for welding knots of air conditioner of an industrial shop and research of welding joints properties
Автори: Петрик, Віталій Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Петрик В. В. Вдосконалення технології та устаткування для зварювання вузлів кондиціонера промислового цеху та дослідження властивостей зварних з'єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ В. В.Петрик. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Petryk V.V. Improvement of technology and equipment for welding knots of air conditioner of an industrial shop and research of welding joints properties : abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied Mechanics./ V.V. Petryk – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 7 s
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Петрик В.В.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Мариненко, Сергій Юрійович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
технологія
technology
напівавтоматичне зварювання
semi-automatic welding
зварювальний дріт
welding drill
технологічне устаткування
technological equipment
захисний газ
protecting gas
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології зварювання вузлів кондиціонера промислового цеху та дослідження властивостей зварних з'єднань. Проведений літературний огляд отримання оболонкових конструкцій, що працюють під тиском, здійснено аналіз конструкції кондиціонера промислового цеху, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та вдосконалено технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Досліджено вплив вмісту вуглецю в металі шва та біляшовної зони на механічні властивості зварного з’єднання. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні оболонкових конструкцій, які працюють під тиском.
This thesis presents results of improvement of technology and equipment for welding knots of air conditioner of an industrial shop and research of welding joints properties. Literary review of the production of shell constructions working under pressure, analysis of constructions of industrial department air conditioner, characteristics of the material of product and its weld ability has been determined. Grounded welding method. The rational welding equipment offered and improved technological equipment, which will allow improving the technical and economic parameters of the production and quality of the welded construction. Influence of carbon content in metal of weld seam and bivalve zone on the mechanical properties of the welded joint investigated. Results can be implement into production of shell constructions working under pressure.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обґрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24067
Власник авторського права: Петрик Віталій Васильович
Перелік літератури: Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора