Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24066

Назва: Вдосконалення технології та устаткування для зварювання елементів рами візка вантажопідйомного крана та дослідження властивостей зварних з'єднань
Інші назви: Improvement of technology and equipment for welding frame elements of trolley of the crane and study of welded joints properties
Автори: Пагутяк, Михайло Йосипович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Пагутяк М.Й. Вдосконалення технології та устаткування для зварювання елементів рами візка вантажопідйомного крана та дослідження властивостей зварних з'єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ М.Й.Пагутяк. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Pagutyak M.Y. Improvement of technology and equipment for welding frame elements of trolley of the crane and study of welded joints properties : abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied mechanics./ M.Y. Pagutyak – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 7 s.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Пагутяк М.Й.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Мариненко, Сергій Юрійович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
технологія
technology
електродугове зварювання
electricity welding
зварювальний дріт
welding drill
обладнання
equipment
температурне поле
temperature field
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології зварювання елементів рами візка вантажопідйомного крана та дослідження властивостей зварних з'єднань. Проведений літературний огляд отримання рамних конструкцій, що працюють при динамічних навантаженнях, здійснено аналіз конструкції рами візка вантажопідйомного крана, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні дослідження впливу температурного циклу зварювання на структуру та механічні властивості зварного з’єднання. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні елементів, що працюють під тиском.
This thesis presents results of improvement of technology and equipment for welding frame elements of trolley of the crane and study of welded joints properties. Literary review of the receipt of frame structures working under dynamic loads, analysis of frame constructions of the trolley cranes been carried out, characteristics of the material of product and its weld ability has been determined. Grounded welding method. The rational welding equipment offered and the appropriate technological equipment developed, which will allow improving the technical and economic parameters of the production and quality of the welded construction. An analytical study of temperature cycle welding effect on the structure and mechanical properties of the welded joints carried out. Results can be implement into production of elements working under pressure.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обґрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24066
Власник авторського права: Пагутяк Михайло Йосипович
Перелік літератури: Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, Капустян О.Є. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 224 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора