Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24065

Назва: Вдосконалення технології та зварювального устаткування для виготовлення вил навантажувача та дослідження властивостей зварних з’єднань
Інші назви: Improving technology and welding equipment for the manufacture of forklift forks and study of welded joints properties
Автори: Гетманчук, Михайло Володимирович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Гетманчук М. В. Вдосконалення технології та зварювального устаткування для виготовлення вил навантажувача та дослідження властивостей зварних з'єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ М. В. Гетманчук. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Hetmanchuk M.V. Improving technology and welding equipment for the manufacture of forklift forks and study of welded joints properties : abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied mechanics./M.V. Hetmanchuk – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 7 s
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Гетманчук М.В.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Мариненко, Сергій Юрійович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
напівавтоматичне зварювання
semi-automated welding
зварювальний дріт
welding drill
технологічний процес
technological process
середовище захисних газів
environment of protecting gases
устаткування
equipment
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології та зварювального устаткування для виготовлення вил навантажувача та дослідженню властивостей зварних з'єднань. Проведено літературний огляд виготовлення схожих конструкцій, здійснено аналіз конструкції корпусу вил навантажувача, досліджено характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне вдосконалення зварювального процесу, що дало змогу досягти суттєвого економічного ефекту від виготовлення виробу по оновленій технології. Результати роботи можуть бути впроваджені в автомобілебудуванні при виготовленні сільськогосподарської техніки.
This thesis presents results of improving technology and welding equipment for the manufacture of forklift forks and study of welded joints properties. Literary review of the production of similar structures conducted, analysis of the structure of the forklift truck forklift carried out, characteristics of the material of product and its weld ability has been determined. Grounded welding method. Offered rational improvement of the welding process, which helped achieve significant economic effect from the manufacture of product with updated technology. Work results can be implement at automotive industry in the manufacture of agricultural equipment.
Зміст: Втуп, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24065
Власник авторського права: Гетманчук Михайло Володимирович
Перелік літератури: Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, Капустян О.Є. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 224 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора