Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24063

Назва: Розроблення технології та устаткування для виготовлення корпусу компресора «Кентавр КП – 5025В» та дослідження властивостей зварних з’єднань
Інші назви: Development of technology and equipment for the manufacture of compressor housing "Kentavr KP-5025V" and research of welding joints properties
Автори: Примачик, Микола Федорович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Факультет інженерії машин, споруд і технологій Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва
Бібліографічний опис: Примачик М. Ф. Розроблення технології та устаткування для виготовлення корпусу компресора «Кентавр КП-5025В» та дослідження властивостей зварних з'єднань : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ М. Ф Примачик. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Primachik M.F. Development of technology and equipment for the manufacture of compressor housing "Kentavr KP-5025V" and research of welding joints properties:abstract Diploma thesis on competition of educational degree «master» for the specialty 131 – Applied Mechanics./ M.F. Primachik– Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018.- 7 s
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Примачик М.Ф.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Мариненко, Сергій Юрійович
Члени комітету: Паньків, Марія Романівна
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
автоматичне зварювання
automatic welding
зварювальні матеріали
welding materials
устаткування
equipment
технологічний процес
technological process
захисний газ
protective gas
обладнання
equipment
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена розробленню технології та устаткування для виготовлення корпусу компресора «Кентавр КП-5025В» та дослідженню властивостей зварних з'єднань. Проведено літературний огляд отримання циліндричних оболонкових конструкцій, що працюють під тиском, здійснено аналіз конструкції корпусу компресора,характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні дослідження впливу захисного середовища на фізичні параметри розплавленого металу,що дозволило підібрати оптимальний хімічний склад захисної газової суміші та оптимізувати параметри режиму зварювання, що в свою чергу дозволило підвищити якість зварних з’єднань. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні резервуарів, що працюють під тиском.
This thesis presents results of development of technology and equipment for the manufacture of compressor housing "Kentavr KP-5025V" and research of welding joints properties. Literary review of the production of cylindrical shell constructions working under pressure, analysis of constructions of the compressor housing, characteristics of the material of product and its weld ability has been determined. Grounded welding method. The rational welding equipment is offered and the appropriate technological equipment is developed, which will allow improving the technical and economic parameters of the production and quality of the welded construction. Results can be implemented into production of vessels working under pressure.
Зміст: Вcтуп, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24063
Власник авторського права: Примачик Микола Федорович
Перелік літератури: Александров О.Г. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення [Текст]: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, Капустян О.Є. – Львів: Новий світ – 2000, 2013. – 224 с.
Костін О.М. Зварювальні матеріали [Текст]: навчальний посібник. / О.М. Костін О.М. – Миколаїв: НУК, 2004. – 225 с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора