Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24060

Назва: Розроблення технології індукційного наплавлення деталей сільсько-господарських машин та дослідження наплавленого шару металу
Інші назви: Development of technology of inductive surfacing of agricultural machines parts and research of surfaced layer of metal
Автори: Книшук, Сергій Іванович
Бібліографічний опис: Книшук С. І. Розроблення технології індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин та дослідження наплавленого шару металу : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ С. І. Книшук. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Knyshuk S. I. Development of technology of inductive surfacing of agricultural machines parts and research of surfaced layer of metal: abstract Diploma thesis for Master Degree in speciality 131 – Applied Mechanics / S. I. Knyshuk . – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2018. - 8 s.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Пулька, Чеслав Вікторович
Члени комітету: Попович, Павло Васильович
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
технологія
technology
індуктор
inductor
наплавлення
surfacing
порошкоподібний твердий сплав
powdered solid alloys
потокова лінія
flow line
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена розробленню технології індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин та дослідження наплавленого шару металу. Проведений огляд існуючих способів наплавлення тонких плоских деталей в тому числі сталевих дисків, які працюють в абразивному середовищі із забезпеченням процесу самозагострювання, здійснено аналіз конструкції виробу та наплавлювальних порошкоподібних твердих сплавів. Обґрунтовано спосіб наплавлення. Для реалізації та механізації технологічного процесу наплавлення модернізовано відповідне обладнання. Запропоновано рекомендації щодо застосування нагрівальної системи індуктор, тепловий та електромагнітний екрани яка забезпечує рівномірне температурне поле в зоні наплавлення з метою підвищення стабільності товщини шару наплавленого металу, зносостійкості, продуктивності процесу та економії електроенергії. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні тонких плоских деталей сільськогосподарських машин, які працюють у умовах абразивного середовища. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва.
The development of technology of inductive surfacing of agricultural machines parts and research of the surfaced layer of metal have been investigated in the thesis. The research of the existing methods of surfacing the thin flat parts, including steel discs, operating in abrasive environment and performing the self-steepening process, has been conducted. The analysis of construction of the product and the surfacing powdered solid alloys has been carried out. The method of surfacing has been proved. The appropriate equipment has been upgraded for the implementation and mechanization of the technological process of surfacing. The recommendations for the application of the heating system inductor, thermal and electromagnetic screens that create the even temperature field in the area of surfacing to increase the stability of the thickness of the weld metal layer, wear resistance, process efficiency and energy saving have been developed. The results of the research can be implemented in the manufacture of thin flat parts of agricultural machines operating in abrasive working environment. The implementation of the technology into production will cause the increase of the economic results and production efficiency.
Зміст: Вступ, аналітична частина, науково-дослідна частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24060
Власник авторського права: Книшук Сергій Іванович
Перелік літератури: Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Теория сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением [Текст] / Под ред. Б.Е. Патона. – М.: Машиностроение, 1974. – 768 с.
Пулька Ч.В. Влияние режимов индукционной наплавки на толщину на-плавленного слоя и величину деформации тонких стальных дисков [текст] /Пулька Ч.В. Автомат. сварка – 1997. – № 10. – С. 57-58.
Пулька Ч.В. Механізована лінія для неперервно-послідовного індукцій-ного наплавлення тонких фасонних дисків [текст] // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя. – 2002. – Т. 7, № 2. – С. 83-90.
Б.Н.Федоров Перспективы применения компактных материалов в биме-таллических деталях рабочих органов сельхозмашин [текст] /Б.Н.Федоров, В.А.Осадчий, М.Ю.Тиц и др. // Тракторы и сельхо-змашины. - 1975. - № 9.- C.39-41.
Ткачев В.Н. Износ и повышение долговечности деталей сельскохозяй-ственных машин.[текст]/Ткачев В.Н – М.:Машиностроение, 1971.- 264 с.
Карпенко В.М. Электроконтактная наплавка порошковых материалов в металлической оболочке [текст] //Карпенко В.М., Катренко В.Т., Пресняков В.А. Автомат. сварка. – 1989. – № 5. – С. 34-35.
Пулька Ч.В. Ресурсозберігаюча технологія індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин [текст] //Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка/ Пулька Ч.В., Підгурський М.І., Базар М.С., Сенчишин В.С.; -2010. -№96. –С.46-55.
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_Knyshuk.pdf295,2 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Knyshuk.djvu73,96 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_Knyshuk__COVER.png138,6 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора