Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24059

Назва: Розроблення технологічного процесу виготовлення рами механізму укладання трубопроводу та дослідження зварних швів
Інші назви: Development of the technological process of manufacturing of pipeline laying mechanism frame and investigation of weld joints
Автори: Семенчук, Микола Антонович
Semenchuk, Nikolai Antonovich
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Бібліографічний опис: Семенчук М.А. Розроблення технологічного процесу виготовлення рами механізму укладання трубопроводу та дослідження зварних швів : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ М.А. Семенчук. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 7 с.
Semenchuk M.A. Development of the technological process of manufacturing of pipeline laying mechanism frame and investigation of weld joints: abstract Master’s degree graduatign thesis for educational Master’s degree in specialty 131 - Applied Mechanics / M.A. Semenchuk - Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2018. - 7 s.
Дата публікації: 2018
Дата подання: 2018
Видавництво: Семенчук М.А.
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Пулька, Чеслав Вікторович
Члени комітету: Капаціла, Юрій Богданович
УДК: 621.791.92
Теми: 131
прикладна механіка
технологія
technology
імпульсно-дугове зварювання
impulse-arc welding
обладнання
equipment
технологічний процес
technological process
захисний газ
shielding gas
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена розробленню технологічного процесу виготовлення рами механізму укладання трубопроводу та дослідження зварних швів. Проведений літературний огляд отримання рамних конструкцій, що працюють під динамічним навантаженням, здійснено аналіз конструкції рами, характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні та експерементальні дослідженя особливостей формування шва при імпульсно-дуговому зварюванні, встановлено, що розміри зварного шва визначаються формою, амплітудою, довжиною і частотою імпульсів та запропоновано рекомендації щодо оптимізації параметрів режимів зварювання, які дозволять підвищити якість зварних з’єднань, а відповідно і ресурс роботи конструкції. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні рамних конструкцій. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва.
The graduation thesis deals with the development of the technological process of manufacturing of pipeline laying mechanism frame and the investigation of weld joints. The literature survey of frame structures assembly operating under dynamic load and analysis of the frame structure, characteristics of the product material were carried out and its weldability was determined. The method of welding was substantiated. The rational welding equipment was offered, the corresponding technological equipment providing the improvement of the production technical-economic parameters and the quality of the welded construction was developed. The analytical and experimental investigations of the weld joint formation peculiarities during impulse-arc welding were carried out. It was determined that the sizes of the weld joint were defined by the shape, amplitude, length and frequency of impulses, and recommendations for optimization of the welding modes parameters providing the improvement of the weld joints quality and consequently the structure operation life are offered. The results of the work can be implemented in the frame structures production. The implementation of the offered technology into production makes it possible to achieve the significant economic parameters and production efficiency.
Зміст: Вступ, аналітична частина, дослідницька частина, технологічна частина, конструкторська частина, обгрунтування економічної ефективності, спеціальна частина, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологія, висновки, додатки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24059
Власник авторського права: Семенчук Микола Антонович
Перелік літератури: Марочник сталей и сплавов [Текст] / Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиносторение, 2003. – 784 с.
Теория сварочних процесов / под. ред. В.В. Фролова-М.: Машиностроение – 1980-559с.
Акулов А.И., Бельчук Г.А., Дем’янцевич В.П. “Технология и оборудование сварки плавлением" ученик для студентов виших вузов.-М.: Машиностроение, 1977-432с.
Виробництво зварних конструкцій/ Г.О. Кривов, К.О. Зворикін – К: КВЩ, 2012-896с.
Карпенко А.С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві [Текст] / А.С. Карпенко / -К.: Арістей, 2005. – 268c.
Федоренко Г.А. Контроль качества материалов и сварных соединений: Учебно-методическое пособие [Текст] / Г.А. Федоренко, И.В. Иванова. - СПб.: Изд-во ПИМаш, 2009. – 121 с.ДСТУ 3159-95.
Думов С.И. Технология електрической сварки плавлением:-Л.: Машиностроение, 1987-461с.
Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. [Текст] / О.Г. Левченко–К.: Основа, 2010–240 с.
Розташовується у зібраннях:131 — прикладна механікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора